Dossier

Uitje afsluiting studiejaar
Haarlem
Vandaag zijn de seminaristen, beide rectoren en de studieprefect naar Haarlem geweest als afsluiting van het studiejaar 2018-2019. De aanleiding voor de keuze van Haarlem voor ons afsluitend uitje was de ‘Klim naar het licht’ wat deze zomer mogelijk is bij de Koepel Kathedraal Haarlem. Maar we zijn de dag begonnen met een stadswandeling, een bakje koffie op de markt en daarna een uitvoerig bezoek aan het Corrie ten Boom-huis. De foto is gemaakt tijdens de heerlijke lunch in het bisschopshuis, voorbereid door Anna, de kok van Mgr. Hendriks.


Twee nieuwe priesters! Fotoreportage
In een volle Haarlemse kathedraal heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam op zaterdag 15 juni Eric Fennis en Maciej Grądzki tot priesters gewijd. Het leven van een priester loopt altijd anders, dan hijzelf had kunnen bedenken, zo getuigde bisschop Punt van zijn veertig jaar ervaring.


vrijdag 21
jun 19.00 uur
Adoration under the stars
Vrijdag 21 juni - 19.00 uur - Heiloo
De Eucharistische Aanbidding is een van de manieren waarop Jezus ons uitnodigt Hem te ontmoeten. “Realiseer je wel dat Jezus dáár in het tabernakel er uitdrukkelijk is voor jou, voor jou alleen. Hij brandt van verlangen om in je hart te komen.” (H. Thérèse van Lisieux). Iedere tweede vrijdag van de maand willen we ingaan op deze uitnodiging van Jezus. We willen God aanbidden en stil worden om naar Hem te luisteren. Deze keer niet op de tweede, maar op de derde vrijdag van de maand. En de aanbidding (met begeleidende muziek) zal buiten zijn, "Under the Stars."


Willibrord Magazine - Zomer
De zomereditie van ons Willibrord Magazine is weer verzonden aan donateurs en leden van de gebedskring. Wij wensen u veel leesplezier.


maandag 10
jun 10.30 uur
Wat vraagt God van jou?
Welke plannen heeft God met je? Welke stappen zou je kunnen zetten? En zit je wel op de juiste weg? Allemaal vragen die door je hoofd kunnen malen, wanneer je over je leven, roeping, werk of studie nadenkt.


Verslag van een bedevaart met jonge priesters
De priesters van de laatste wijdingsjaren hebben traditie­getrouw hun na-vormingsjaar afgesloten met een geza­men­lijke bedevaart en maaltijd.


Fotoserie processie Fotoreportage
Ter afsluiting van het feest­weekend van Onze Lieve Vrouw ter Nood werd traditioneel een processie gehouden door het park van het heiligdom. Bekroond fotograaf Ramon Mangold maakte er een schitterende fotoserie van.


zondag 26
mei 13.30 uur
Feestelijke familiedag bij Onze Lieve Vrouw ter Nood
Zondag 26 mei - 13.30 uur
Op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood wordt regelmatig een speciale familiedag georga­ni­seerd. Feest voor het hele gezin, verdieping voor de ouders, een van de zusters verzorgt de catechese en er is tijd voor aanbidding.


maandag 03
jun
Bedevaart
Navormingsprogramma
In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 3 juni 2019 weer een bedevaart georga­ni­seerd. De bestemming is dit keer Schiedam/Rotterdam.


Admissio voor Josué Emmanuel Fotoreportage
Josué Emmanuel heeft maandag 6 mei zijn Admissio ontvangen: de toelating tot de priesterkandidaten. Dit is een erg bijzondere stap in de opleiding, en het was extra bijzonder dat kardinaal Eijk hierbij aanwezig was.


Inspirerende ontmoetingen tijdens gebedsdag Fotoreportage
Meer dan honderd deelnemers!
Een grote groep leden van de gebedskring (over de 100) kwamen zaterdag 4 mei 2019 in Heiloo om een dag de seminaristen te ontmoeten. De dag begon dan ook met dat wat de gebedsleden graag doen: het Rozenkransgebed en de heilige Mis.


zaterdag 15
jun 10.30 uur
Dubbele priesterwijding
Zaterdag 15 juni - 10:30 uur - Bavo Haarlem
Zaterdag 15 juni zullen twee mannen tot priester worden gewijd in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem. Het gaat om diaken Maciej Grądzki en diaken Eric Fennis.


De Heer is verrezen, ja, Hij is waarlijk verrezen!
De Goede Week en Pasen zijn weer zeer passend gevierd op het seminarie. Na Palm­zondag met de jongeren op de WJD-dag in Heems­kerk, begonnen de bijzondere vieringen afgelopen woensdag met een hele mooie Chrisma­viering in de kathedraal (met wel meer dan 100 geestelijken) en traditiegetrouw werd deze Heilige Week op de Paas­morgen ook weer afgesloten in de kathedraal.


Priestervakantie zomer 2019 naar Valpré
Donderdag 11 t/m vrijdag 19 juli 2019
Groot­semi­narie St. Willibrord nodigt alle priesters van harte uit om mee te gaan op de priester­vakantie. We hebben wederom een prachtige locatie gevonden! De bestemming wordt deze keer Valpré in midden Frankrijk.


maandag 06
mei 12.00 uur
Willibrorddag met Kardinaal Eijk
Navormingsprogramma
In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 6 mei 2019 weer een vormingsdag georga­ni­seerd.


Willibrord Magazine - Pasen
In deze Veertigdagentijd van voor­bereiding op het Hoogfeest van Pasen is een nieuwe editie van ons Willibrord Magazine verzonden.


“Bid tot de Herder”
Zondag 12 mei - Roepingenzondag
“Bid tot de Herder” - dat is het thema van ‘Roepingen­zondag’ die op zondag 12 mei 2019 zal worden gevierd. Om hier speciaal de aandacht op te vestigen zijn diverse materialen beschikbaar. Deze zijn eenvoudig van deze website te downloaden.


zaterdag 13
apr 9.30 uur
Retreat for Young Professionals
On Saturday 13th and Sunday 14th of April a silent retreat for Young Professionals (20-40 yr) will be held at the guesthous, former monastery and also home of the Willibrord Seminary of the Diocese of Haarlem-Amsterdam at the Sanctuary of Our Lady for Distress in Heiloo.


Hoogfeest van St. Joseph goed gevierd
Bedevaart naar Groningen
Een deel van de leef­gemeen­schap van het seminarie St. Willibrord is vandaag afgereisd naar Groningen om het Hoogfeest van St. Willibrord te vieren. De kathedraal van deze stad is toegewijd aan St. Joseph, en zodoende werd dit hier dan ook plechtig gevierd. Om 12.30 uur was de Hoogmis met plebaan Wagenaar als hoofd­cele­brant, de rector als con­cele­brant, en een compleet team van zes acolieten.


vrijdag 29
mrt 19.00 uur
Jongerenprogramma 24 uur voor de Heer
Voor jongerenis er een speciaal programma rond de 24 uur voor de Heer op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart.


Nederlandse priesterstudenten in Schiedam
Jaarlijkse ontmoeting dit jaar in Bisdom Rotterdam
Alle priester­studenten van Nederland kwamen samen in Schiedam tijdens de jaarlijkse Ontmoeting Priester­studenten Nederland (OPN) op zaterdag 23 februari. Deze bijeenkomst rouleert tussen de bisdommen. Dit jaar was het bisdom Rotterdam aan de beurt.


maandag 01
apr 12.00 uur
Willibrorddag met Mgr. P. Hamans
Navormingsprogramma
In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 1 april 2019 weer een vormingsdag georga­ni­seerd.


Willibrorddag: Mgr. de Jong en aanstellingen Fotoreportage
Gisteren was Mgr. de Jong de spreker op de maandelijkse Willibrorddag. Het onderwerp was de Jongeren­synode van dit najaar in Rome, waar Mgr. de Jong als afgevaardigde Nederlandse bisschop bij aanwezig was. Nadat hij eerst de structuur van de synode heeft uitgelegd toonde de hulpbisschop van Roermond de presentatie die hij zelf op de synode gehouden heeft; iedere aanwezige kardinaal en bisschop kreeg hier namelijk 4 minuten voor.


Welkom op de jaarlijkse Gebedsdag
Zaterdag 4 mei - 10.30-17.00 uur - OLV ter Nood Heiloo
Het Groot­semi­narie is gevestigd bij het grootste Maria­heiligdom van Nederland, Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Het is voor veel mensen een prachtige plek om te bezoeken, zeker in het voorjaar. Men kan bij Maria even een kaarsje opsteken en wat tot rust en bezinning komen. Het Heiligdom is gelegen in een schitterend bos met wandelpaden. Er is tevens ruime parkeer­gelegenheid.


vrijdag 29
mrt 13.00 uur
24 uur voor de Heer
Vanaf vrijdag 29 maart 13.00 uur t/m zaterdag 30 maart 2019 13.00 uur wordt in de Genadekapel te Heiloo 24 uur gebeden voor de Heer.


Toespraken Mgr. Rey op impulsdag nieuwe evengelisatie
En presentatie mw. Sanders
De bisschop van Toulon in Frankrijk, mgr. Dominique Rey hield zaterdag 16 februari tijdens een studiedag over nieuwe evangelisatie een tweetal interessante lezingen. Mgr. Rey heeft in zijn bisdom een opvallende nieuwe impuls gegeven aan het geloofsleven.


vrijdag 29
mrt 17.00 uur
Oriëntatieweekend priesteropleiding
Weekend 29-31 maart
Roept God je misschien om priester te worden? Denk je hier wel eens over na? Durf deze vraag te onderzoeken en kom naar het Oriëntatie­weekend bij het Groot­semi­narie St. Willibrord in Heiloo van vrijdag 29 t/m zondag 31 maart 2019.


maandag 04
mrt 12.00 uur
Willibrorddag met Mgr. De Jong
Navormingsprogramma
In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 4 maart 2019 weer een vormingsdag georga­ni­seerd.


zaterdag 16
feb 9.30 uur
Studiedag Nieuwe Evangelisatie met Mgr. Rey
Zaterdag 16 februari - 9.30 uur - Heiloo
Priesters, diakens, pastoraal werkers en cate­chisten die werk­zaam zijn in de pastoraal van Bisdom Haarlem-Amsterdam zijn uitgenodigd voor een bijzondere studiedag in Heiloo op zaterdag 16 februari. Bijzonder omdat mgr. Dominique Rey komt spreken, bekend van zijn vele initiatieven en boeken op het gebied van evangelisering en revitalisering van parochies.


Twee boeken over parochievernieuwing
Als God renoveert en Rebuilt
Twee boeken over parochiever­nieuw­ing zijn in Nederlandse vertaling verschenen. Als God renoveert (2014) vertelt het verhaal van de Canadese Sint Benedictus­parochie van James Mallon pr. Rebuilt. Samen bouwen aan een vitale parochie­gemeen­schap gaat in op de situatie in de Noord-Ameri­kaanse Geboortekerk van Michael White pr. en Tom Corcoran.


maandag 04
feb 12.00 uur
Willibrorddag met Tom Koot
Navormingsprogramma
In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 4 februari 2019 weer een vormingsdag georga­ni­seerd.


Mgr. Hendriks benoemd tot bisschop coadjutor van ons bisdom
Het Grootseminarie feliciteert zijn oud-rector
Het Groot­semi­narie St. Willibrord feliciteert Mgr. Hendriks, hulpbisschop van ons bisdom en tevens oud-rector van het seminarie, met de benoeming tot bisschop-coadjutor.


Kerstdiner seminarie Fotoreportage
Nu zijn wellekome...
Afgelopen dinsdag 18 december hebben de seminaristen, de rector, een aantal docenten, priesters en de bisschop samen alvast wat Kerst gevierd. Na de laatste colleges van de seminaristen in dit kalenderjaar was er een uitgebreid Kerstdiner.


Bezoek van Sinterklaas Fotoreportage
met enkele van zijn (zwarte) Pieten
Op 5 december vierde de seminarie­gemeen­schap met aanhang getrouw het Sinterklaasfeest. De Sint vereerde ons met een bezoekje en cadeau’s, en werd daarbij geholpen door twee Zwarte Pieten.


Orgel van Haarlem-Oost naar Heiloo
Werknemers van de firma Adema zijn druk doende het Pelsorgel uit de sluitende Pastoor van Ars­kerk in Haarlem-Oost te plaatsen in de kloosterkapel van het Groot­semi­narie St. Willibrord.


Maciej tot transeunt diaken gewijd Fotoreportage
In de grote kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo was het zaterdag 17 november feest: seminarist Maciej Grądzki werd tot diaken gewijd door mgr. Jozef Punt.


Dag over roepingen in voetspoor van Willibrord Fotoreportage
Onder het motto ‘Beter horen’ organiseerde het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO) op 7 november (Hoogfeest van H. Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie) in Utrecht een landelijke impulsdag over roepingen in de parochie.


Dies Natalis 2018 Fotoreportage
Bezoek Rotterdam en Schiedam
De seminaristen van het Groot­semi­narie St. Willibrord en hun studiegenoten van het Redemtoris Mater uit Nieuwe Niedorp zijn afgelopen dindsdag 6 november, op het feest van de H. Verkondigers van het geloof in onze streken, op pad geweest naar Rotterdam en Schiedam. Normaal wordt de Dies Natalis, de feestdag ter ere van de patroon van de priester­opleiding, St. Willibrord, natuurlijk op 7 november gevierd, maar aangezien er nu op 7 november een dag in Utrecht was over roeping gingen we nu een dagje eerder op pad.


Nuntius, Eed van Trouw en Admissio Fotoreportage
Afgelopen maandag was zijne excellentie Aldo Cavalli op bezoek bij het Groot­semi­narie. Mgr. Cavalli is de apostolisch nuntius in ons land. Hij verzorgde de Willibrordlezing op deze Willibrorddag, eerste maandag van de maand, waarbij hij een boeiend betoog hield hoe het komt dat we een nuntius in ons land hebben.


40 Jaar Priesterzaterdag Heiloo
Kardinaal Eijk met de seminaristen
Afgelopen zaterdag 3 november werd gevierd dat reeds 40 jaar in Heiloo bij Onze Lieve Vrouw ter Nood gebeden wordt voor roepingen tot het priester­schap en het behoud van de roeping. Dit gebeurt sinds december 1978 op elke eerste zaterdag van de maand. Voor deze speciale gelegenheid was kardinaal Eijk uitgenodigd.


zaterdag 17
nov 12.00 uur
Diakenwijding Maciej Grądzki
Zaterdag 17 november - 12.00 uur - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo
Nadat Maciej Grądzki woensdag 10 oktober met succes zijn studie theologie heeft afgerond, zal Mgr. Dr. J.M. Punt hem zaterdag 17 november tot transeunt diaken wijden op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.


maandag 05
nov 16.30 uur
Apostolisch Nuntius Z.H.Exc. Aldo Cavalli
Maandag 5 november - 16.30 uur - Willibrorddag
In principe de eerste maandag van de maand vindt in het Groot­semi­narie Sint-Willibrord de Willibrorddag plaats. Maandag 5 november 2018 spreekt Apostolisch Nuntius Z.H.Exc. Aldo Cavalli over het werk van de apostolisch nuntius.


Willibrorddagen 2018-2019
“Vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen” (2 Tim. 1, 6). Deze woorden staan aan het begin van de sectie in de nieuw eeditie uit 2013 van het Directorium voor het ambt en het leven van de priesters dat handelt over de permanente vor­ming van priesters. “De permanente vor­ming blijkt een noodzakelijk middel te zijn voor de priester om het doel van zijn roeping te bereiken, dat de dienst aan God en zijn Volk is.”


Geslaagd!
Maciej Gradzki rond zijn studie af
Afgelopen woensdag 10 oktober heeft Maciej Gradzki met succes (‘Magna Cum Laude’) zijn studie theologie aan het Filosofisch- en Theolo­gisch Instituut St. Willibrord afgerond. Maciej is 28 jaar oud en komt uit Polen. Het gezin van Maciej woont al vele jaren in Almere als ‘Missie-gezin’ van de Neocatechumenale weg.


zondag 04
nov 10.00 uur
Onderscheidingsdag levenskeuzen
Zondag 4 november - 10.00 uur - Heiloo
Denk je na over grote keuzen als opleiding, beroep, relatie, huwelijk, leven voor God, werken voor God, priester worden, ... ? Dan is dit een dag voor jou om met de hulp van de H. Geest en geestelijke leiding tot verdere onderscheiding te komen.


woensdag 07
nov 9.30 uur
Studiedag Roepingenpastoraat
Woensdag 7 november - 9.30 uur - Utrecht
‘De geloofs­gemeen­schap als omge­ving om Gods roepstem te leren ver­staan.’ Rond dat thema organiseert het Inter­dio­ce­saan Roepingen Overleg (IRO) op 7 november 2018 een lan­de­lijke studiedag. Hoe luister je mee als geloofs­gemeen­schap? Hoe breng je ‘roeping’ hier en nu ter sprake? Hoe ga je hierover het gesprek aan met jongeren? Hoe kan ik daarin zelf een rol spelen?


Dr. J. Vijgen benoemd in Pauselijke Academie
Docent en staflid Willibrordseminarie geëerd om zijn studie van Sint Thomas
Dr. Jörgen Vijgen, directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut en docent aan het Groot-seminarie Sint Wil­li­brord in Heiloo, is door de staats­secre­taris van paus Franciscus benoemd tot gewoon lid van de Pauselijke Academie van Sint Thomas van Aquino. Het is een eervolle erkenning van zijn weten­schap­pe­lijke bijdragen aan de studie van de grote heilige filosoof, theoloog en kerkleraar Thomas van Aquino.


Nieuw studiejaar weer van start
Afgelopen dinsdag is het nieuwe studiejaar op het seminarie weer van start gegaan. Mooi om weer samen te zijn na ieders belevenissen de afgelopen zomerperiode; stages en vakanties. De seminarie­gemeen­schap in Heiloo is met één seminarist gegroeid en de seminaristen van het Neocatechumenaat in Nieuwe Niedorp hebben twee nieuwe seminaristen toegewezen gekregen. Deze moeten binnenkort nog komen. We danken de Heer.


Meet & Greet the Lord
De eerste Meet & Greet the Lord van het nieuwe seizoen was zeer geslaagd. Er waren circa 20 jongeren en de inleiding van kapelaan Teun Warnaar, na de pizzamaaltijd, was zeer boeiend. Kapelaan Teun ging in op het feest van Kruisverheffing wat afgelopen vrijdag gevierd werd.


vrijdag 14
sep 19.30 uur
Meet and Greet the Lord
Vrijdag 14 september - 19.30 uur - Heiloo
Elke tweede vrijdag van de maand wordt voor jongeren van 16 tot 30 jaar een jongeren­bijeen­komst gehouden in het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.


Stages en vakantie
Nederland, Italië, Spanje en Chili
De zomer begint al weer heel snel te vlotten, nog enkele weken en dan komen de seminaristen al weer terug naar het seminarie. In de zomerperiode hebben ze allen verschillende stage ervaringen opgedaan en ook wat vakantie gehouden (of beter: nog aan het houden).


Opening speeltuintje tijdens feestelijke familiedag Fotoreportage
Alweer de laatste familiedag van het seizoen 2017 - 2018 werd gehouden op zondag 24 juni 2018. Het was tevens de fees­te­lijke opening van het speeltuintje voor kinderen in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo door wethouder Elly Been.


Mooie gebedsdag in Heiloo Fotoreportage
Op zaterdag 23 juni 2018 jl. werd in het Juliana­klooster in Heiloo de jaarlijkse gebedsdag van het seminarie gehouden. Zovele mensen dragen het seminarie een warm hart toe en bidden trouw om priesterroepingen. Dan is het mooi een keer per jaar samen te komen.


Nieuwe kazuifels
Een mooie gift vanuit Italië
Het is al weer even geleden, maar deze foto wilde ik u niet onthouden. Eind mei heeft een bevriende priester uit Italië van Mgr. Hendriks en het seminarie een hele mooie gift gedaan aan het seminarie en het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood: Prachtige Maria-kazuifels en een koorkap met het embleem van het heiligdom erop: “Door Maria tot Jezus”. Tevens zijn er nog in ruime mate albes bij­gevoegd.


Bedevaart Jonge priesters naar Moerzeke
Zalige Priester Poppe
Afgelopen zondag en maandag zijn we met de 'jonge priesters' van het Bisdom Haarlem-Amsterdam op bedevaart geweest naar Moerzeke, naar het heiligdom van de Zalige priester Edward Poppe.


maandag 04
jun
Navorming - Bedevaart
In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.


zaterdag 23
jun 11.00 uur
Gebedsdag Willibrordseminarie
Zaterdag 23 juni - 11.00 uur - Heiloo
Op zaterdag 23 juni 2018 wordt in het Juliana­klooster in Heiloo de jaarlijkse gebedsdag van het seminarie gehouden. Zovele mensen dragen het seminarie een warm hart toe en bidden trouw om priesterroepingen. Dan is het mooi een keer per jaar samen te komen.


Fotoserie van een prachtige priesterwijding Fotoreportage
Onder grote belang­stelling is Alvaro A. Rodriguez Lucque zaterdag 26 mei in de kathedrale basiliek van Sint Bavo door mgr. Jozef Punt tot priester gewijd. Zondag 27 mei zal hij om 10.00 uur de eerste H. Mis vieren in de St. Lambertus­kerk in De Weere.


Heb Jezus lief
Verslag onderscheidingsdag levensvragen
De maandag na afgelopen Pinksteren kwamen een stuk of twaalf jongeren in Heiloo bij elkaar voor de onderscheidingsdag levensvragen. Een dag ingericht rondom het thema roeping, waarin werd uitgelegd hoe jongeren hun roeping kunnen vinden met behulp van gebed en geestelijke begeleiding. De dag bracht veel rust en nieuwe handvatten bij de deelnemende jongeren.


Priesterwijding Álvaro Rodríguez Luque
Zaterdag 26 mei - 10.30 uur - St. Bavokathedraal Haarlem
Met vreugde nodigt Mgr. Dr. J.M. Punt iedereen uit voor de priester­wijding van diaken Ávaro Rodríguez Luque op de gedachtenis van de heilige Filippus Neri, zaterdag 26 mei 2018. Dit alles zal plaatsvinden in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem, tijdens de Eucharistie­viering die om 10.30 uur begint. Het Kathedrale Koor zal aan deze viering muzikaal mede­werking verlenen.


maandag 21
mei 10.30 uur
Onderscheidingsdag levensweg
Maandag 21 mei - 10.30 uur - Heiloo
Denk je na over grote keuzen als opleiding, beroep, relatie, huwelijk, leven voor God, werken voor God, priester­schap, ... ? Dan is dit een dag voor jou om met de hulp van de H. Geest en geestelijke leiding tot verdere onderscheiding te komen.


dinsdag 01
mei
Expositie - Heilige Moeder Teresa
Tevens lezing en filmvertoning
Hoewel niet direct van het seminarie, melden we graag deze activiteit van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Van dinsdag 1 t/m dinsdag 15 mei 2018 wordt in de Bedevaartkapel een tentoon­stelling gehouden van de Heilige Moeder Teresa - Zuster van de armen.


maandag 07
mei 12.00 uur
Willibrorddag
Met Dr. Eduardo Echeverria en Mgr. Van den Hout
Op maandag 7 mei 2018 wordt weer een Willibrorddag gehouden in het Diocesaan Centrum van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Speciale spreker is Dr. Eduardo Echeverria, professor Filosofie en Theologie aan het Heilig Hart­semi­narie van Detroit, VS. De Willibrordlezing zal deze keer worden gehouden door Mgr. Ron van den Hout, bisschop van Bisdom Groningen-Leeuwarden.


zaterdag 05
mei 11.30 uur
Priesterzaterdag
Zaterdag 5 mei - 11.30 uur - Heiloo
Op de eerste zaterdag van mei 2018 wordt Priester­zaterdag gehouden op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Komt u ook bidden voor roepingen?


Zalig Pasen!
Paaszondag in de kathedraal
We zitten nog net in het Paasoctaaf, dus het kan nog net: Zalig Pasen nog allen! Afgelopen zondag hebben de semi­na­risten het Hoogfeest van Pasen gevierd in de kathedraal in Haarlem. Mgr. Punt was de hoofd­cele­brant.


Willibrord Magazine - Voorjaar
Het voorjaar zit in de lucht, de knoppen komen weer in bomen en struiken en de vogeltjes kwetteren of het een lieve lust is! Een nieuw Willibrord Magazine informeert vrienden van het seminarie, leden van de gebedskring en sponsoren over het wel en wee in Heiloo.


Diakenwijding broeder Steve
Op het Hoogfeest van St. Jozef, afgelopen maandag, is broeder Steve Purperhart door Mgr. Punt tot diaken gewijd. De plechtigheid vond plaats in de kapel van de Abdij van Egmond in aanwezigheid van vele mensen.


Priester Ignas Tilma behaalt Licentiaat
Tijdens het openbaar examen in de Utrechtse vestiging van de Tilburg School of Theology op woensdag 21 maart 2018 behaalde pastoor Ignas Tilma het licentiaat. Hij kreeg veel lof voor zijn werk over Paulus’ 1 Korintenbrief en slaagde ‘cum laude’.


Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
Zondag 22 april 2018
Zondag 22 april is het in de Rooms-Katholieke Kerk Wereldge­bedsdag voor Roepingen, ook wel Roepingen­zondag genoemd. In zijn bood­schap voor deze zondag haakt paus Franciscus dit keer aan bij het thema voor de vergadering van de Bisschoppen­synode die in oktober 2018 in Rome wordt gehouden, te weten: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.


maandag 06
aug
Priestervakantie zomer 2018 naar Notre-Dame du Laus
Maandag 6 t/m dinsdag 14 augustus 2018
Groot­semi­narie St. Willibrord nodigt alle priesters van harte uit om mee te gaan op de priester­vakantie. We hebben wederom een prachtige locatie gevonden! De bestemming wordt deze keer Notre-Dame du Laus, in Zuid-Frankrijk.


Admissio
Juan Ignacio en Dino hebben maandag 5 maart 2018 hun eerste stap gezet op weg naar het Priester­schap: hun admissio. Dit betekent dat ze nu officieel priester­kan­di­daten zijn van het bisdom Haarlem-Amsterdam.


Lezing Ralph Martin terugluisteren Audio
Studiedag nieuwe evangelisatie
Ruim honderd mensen kwamen maandag 19 februari 2018 bij elkaar in het Willibrord­semi­narie voor een studiedag over de Nieuwe Evangelisatie. De inter­nationaal bekende theoloog en spreker Dr. Ralph Martin nam de aanwezigen mee naar de funderingen van de Nieuwe Evangelisatie.


Nieuwe contacten op de Afsluitdijk
Elk jaar heeft vaste vieringen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Zo is er ook elk jaar de on tmoetingsdag voor seminaristen bij de OPN-dag (Ontmoeting Priester­studenten Nederland). Dit jaar werd die gehouden in het Diocesaan Missionair Groot­semi­narie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp op 24 februari 2018.


Studiedag Nieuwe Evangelisatie 19 februari
Dr. Ralph Martin
Afgelopen maandag was de Studiedag Nieuwe Evangelisatie van het Groot­semi­narie St. Willibrord i.s.m. het Gastenhuis Onze Lieve Vrouw ter Nood goed bezocht. Er waren meer dan 100 deelnemers van het gehele land, drie zusters Dominicanessen waren er zelfs helemaal vanuit Sittard voor gekomen. De spreker van deze studiedag was Dr. Ralph Martin, professor aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (VS), zeer bekend op het terrein van de Nieuwe Evangelisatie.


vrijdag 09
mrt 12.00 uur
24 uur voor de Heer Heiloo
Vanaf vrijdag 9 maart om 12.00 uur t/m zaterdag 10 maart 2018 om 12.00 uur wordt in de Genadekapel te Heiloo 24 uur gebeden bij de Heer in het Aller­heiligst Sacrament: 24 uur voor de Heer. Dit initiatief is door de Paus opgestart in het Jaar van Barm­har­tig­heid en uitgegroeid tot een blijvende gebeurtenis voor de 4de zondag van de Veertigdagentijd om zo aanbidding en het Sacrament van Boete en Verzoening centraal te stellen in de belangrijke tijd van voor­bereiding op Pasen.


vrijdag 02
mrt 16.00 uur
Ga het avontuur aan!
Oriëntatieweekend priesterroeping
Vanaf vrijdag­avond 2 maart 2018 tot en met zondag­morgen 4 maart zal in Heiloo op het Groot­semi­narie St. Willibrord het jaarlijks oriëntatie­weekend zijn. Voor jongens vanaf 16 jaar oud die zich serieus willen bezinnen op een roeping tot het priester­schap.


maandag 19
feb 9.00 uur
Studiedag Nieuwe Evangelisatie
Het Groot­semi­narie St. Willibrord van Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. Gastenhuis/ conferentie­centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood een Studiedag over Nieuwe Evangelisatie op maandag 19 februari 2018 te Heiloo. Spreker is Dr. Ralph Martin.


Kersteditie Willibrord Magazine
Net voor Kerst stellen we u graag het nieuwe nummer van ons Willibrord Magazine voor dat een dezer dagen in de bus valt bij onze weldoeners en vrienden. Hierin vindt u interviews met docenten en studenten, nieuwtjes over wat er allemaal de voorbije maanden gebeurd is op het seminarie en overwegingen over Kerst van onze rector en spirituaal.


Kerstviering
Einde van eerste semester
Met en feestelijk diner is gisteren het kerstreces ingegaan voor de seminaristen. In de Engelenzaal van het seminarie (Gastenhuis/ Juliana­klooster) was een feestelijke tafel opgesteld om dit samen met enkele leden van de staf en de seminaristen van het Neocatechumenaat te vieren. Mgr. Punt en Mgr. Hendriks waren ook van de partij.  


Willibrorddag: Voortgezette vorming
Katholieke school en Geloofsoverdracht binnen het gezin
Bij de Voortgezette vorming op de Willibrorddag van maandag 4 december ging het deze maand over de situatie met betrekking tot katholieke scholen en de overdracht van het geloof binnen het gezin. Sprekers waren Mgr. Henkdriks en Massimo en Patricia Paloni.


Sinterklaas in Heiloo Fotoreportage
Zie de maan schijnt door de bomen
Dinsdag­avond 5 december heeft Sinterklaas, samen met een Zwarte Piet, het seminarie in Heiloo met een bezoek verrijkt. Sint en Piet hebben wel even gewacht totdat de seminaristen een paar mooie Sinterklaasliedjes konden produceren.


zaterdag 18
nov 12.00 uur
Diakenwijding Alvaro Rodriguez Luque
Zaterdag 18 november - 12.00 uur - Bedevaartkapel OLV ter Nood
Aanstaande zaterdag 18 november zal, DV, om 12.00 uur de (transeunt-) diaken­wijding plaats vinden van Alvaro Rodriguez Luque door Mgr. Punt in de Bedevaartkapel van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.


Eerste Meet & Greet avond geslaagd
Vrijdag 10 november was de eerste avond van de nieuwe jongeren­groep Meet & Greet the Lord. De avond begon met ontmoeting en een lezing door zuster Maria Vrede. Aan de hand van een bijbelvers uit het Evangelie van Johannes gaf zij uitleg over aanbidding.


Bidden bij graf Mgr. Bomers
Afgelopen week de traditie gecontinueerd om in de novembermaand met het seminarie een keer te bidden bij het graf van Mgr. Bomers in de crypte van de kerk van Overveen. Mgr. Bomers is de stichter van het Groot­semi­narie St. Willibrord en heeft in de jaren ’90 het Neocatechumenaat naar Nederland gehaald.


Afscheid familie Dekker
Trouwe vrijwilligers
Vrijdag­middag 27 oktober is in de tuinzaal van de Tiltenberg afscheid genomen van Jeanne en Detlef Dekker, nadat ze bijna 15 jaar actief zijn geweest als vrijwilligers voor het Groot­semi­narie en later ook het Bonifatius­instituut. Uit handen van Mgr. Punt mochten ze hiervoor plechtig de Bavo-penning ontvangen, de penning van ons bisdom voor mensen met bijzondere verdiensten.


vrijdag 10
nov 19.30 uur
Meet & Greet the Lord
Elke tweede vrijdag van de maand vanaf 10 november 2017 bij Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo voor jongeren van 16 tot 30 jaar. Seminaristen van het Willibrord­semi­narie doen hier ook aan mee.


Nieuwe editie Willibrord Magazine
Net voor de herfst­vakantie rolt een nieuwe editie van ons Willibrord Magazine van de drukpersen. Leden van de gebedskring en onze weldoeners krijgen hem gratis thuisbezorgd, maar we bieden hem natuurlijk ook digitaal aan op deze website.


1000 Weesgegroetjes in O.L.Vrouwekerk Amsterdam
Donderdag 12 oktober 2017 is er vanaf 18.00 uur weer de mogelijkheid om 1000 Weesgegroetjes in de kapel te bidden tijdens de Uitstelling van het Aller­heiligst Sacrament om zo het Fatima jaar af te sluiten.


Baccalaureaatsexamens in Heiloo
Op dinsdag 3 oktober mochten weer twee priester­studenten hun studie bekronen met een succesvol baccalaureaats­examen. Het Groot­semi­narie van het bisdom Haarlem-Amsterdam is sinds vele jaren verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit te Rome.


Augustinus in Heiloo
Drs. Hans van Reisen - Augustijns Instituut
Maandag 2 oktober begint, zoals gebruikelijk op de eerste maandag van de maand, alweer het navormings­programma voor de priesters, diakens en pastoraal werkenden in ons bisdom, als ook de reeks Willibrordlezingen voor de priester­studenten en andere genodigden.


Bedevaart en retraite
De eerste anderhalve week van het jaar zijn we met het seminarie op pad geweest voor de jaarlijkse bedevaart en retraite. Onze gebruikelijke, geestelijke start van een nieuwe studiejaar. De bedevaart hebben we dit jaar in Zuid-Limburg gehouden.


maandag 05
mrt 12.00 uur
Navorming - A. van Hameren en pastoor J. Smith
In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.


maandag 05
feb 12.00 uur
Navorming - Tom Koot en Dr. Albeza
In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.


maandag 04
dec 12.00 uur
Navorming - Mgr. Hendriks en echtpaar Paloni - Gezin
In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.


maandag 06
nov 12.00 uur
Navorming - Drs. J. Moons sj - Homilitiek
In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.


maandag 02
okt 12.00 uur
Navorming - Drs. Reisen over Augustinus
In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.


Navormingsprogramma 2017-2018
Een nieuw studiejaar betekent ook een nieuw jaar van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand. De volledige studiegids kan hier gedownload worden en wordt ook per post aan alle betrokkenen toegezonden. Hier volgen de belangrijkste data en thema’s.


Nieuwe studiegids 2017 - 2018
De nieuwe studiegids voor het studiejaar 2017 - 2018 is weer beschikbaar. In de Studiegids van Filosofisch-Theologisch Instituut Sint Willibrord staat alle informatie over de groot­semi­naries in Heiloo en Nieuwe Niedorp.


Nieuw studiejaar
Het seminarie, gevestigd in het Juliana­klooster in Heiloo, is er weer helemaal klaar voor: vandaag komen de seminaristen weer terug van hun zomerreces en zullen ook de nieuwe seminaristen arriveren. We mogen God dankbaar zijn: er is nieuwe één eerstejaars en tevens een jongen die aan een oriëntatiejaar begint, en misschien komt er ook nog een andere eerstejaars bij in deze weken.