Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Diakenwijding”

nieuws - zaterdag, 17 november 2018
In de grote kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo was het zaterdag 17 november feest: seminarist Maciej Grądzki werd tot diaken gewijd door mgr. Jozef Punt.nieuws - donderdag, 8 november 2018
Afgelopen maandag was zijne excellentie Aldo Cavalli op bezoek bij het Grootseminarie. Mgr. Cavalli is de apostolisch nuntius in ons land. Hij verzorgde de Willibrordlezing op deze Willibrorddag, eerste maandag van de maand, waarbij hij een boeiend betoog hield hoe het komt dat we een nuntius in ons land hebben.Zaterdag 17 november - 12.00 uur - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo
nieuws - dinsdag, 23 oktober 2018
Nadat Maciej Grądzki woensdag 10 oktober met succes zijn studie theologie heeft afgerond, zal Mgr. Dr. J.M. Punt hem zaterdag 17 november tot transeunt diaken wijden op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.Zaterdag 26 mei - 10.30 uur - St. Bavokathedraal Haarlem
nieuws - dinsdag, 22 mei 2018
Met vreugde nodigt Mgr. Dr. J.M. Punt iedereen uit voor de priesterwijding van diaken Ávaro Rodríguez Luque op de gedachtenis van de heilige Filippus Neri, zaterdag 26 mei 2018. Dit alles zal plaatsvinden in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem, tijdens de Eucharistieviering die om 10.30 uur begint. Het Kathedrale Koor zal aan deze viering muzikaal medewerking verlenen.nieuws - vrijdag, 23 maart 2018
Op het Hoogfeest van St. Jozef, afgelopen maandag, is broeder Steve Purperhart door Mgr. Punt tot diaken gewijd. De plechtigheid vond plaats in de kapel van de Abdij van Egmond in aanwezigheid van vele mensen.nieuws - zaterdag, 18 november 2017
Op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood heeft vandaag om 12.00 uur de diakenwijding plaatsgevonden van Álvaro Rodríguez Luque. Álvaro is afkomstig uit Cordoba, in het zuiden van Spanje, en al vele jaren in Nederland via de gemeenschap van het Neocatechumenaat. Hij heeft de priesteropleiding op het Grootseminarie St. Willibrord gevolgd.Zaterdag 18 november - 12.00 uur - Bedevaartkapel OLV ter Nood
nieuws - maandag, 13 november 2017
Aanstaande zaterdag 18 november zal, DV, om 12.00 uur de (transeunt-) diakenwijding plaats vinden van Alvaro Rodriguez Luque door Mgr. Punt in de Bedevaartkapel van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.nieuws - dinsdag, 13 juni 2017
De diakens Anton Goos en Teun Warnaar zijn vandaag naar Abdij Sint-Benedictusberg (Mamelis) in Vaals afgereisd om zich met een stille retraite voor te bereiden op hun priesterwijding op zaterdag 24 juni in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem. Deo volente zullen zij tot priester worden gewijd tijdens de Eucharistieviering om 10.30 uur.nieuws - zaterdag, 19 november 2016
Zoals bekend via andere media (bisdomwebsite, website van Mgr. Hendriks), mochten wij ons op 12 november jl. verheugen in de (transeunt) diakenwijdingen van Antoon Goos en Teun Warnaar, twee studenten van de Tiltenberg.nieuws - dinsdag, 4 oktober 2016
In de Laurentius- Elisabethkathedraal in Rotterdam wijdde de bisschop van Rotterdam, Mgr. J.H.J. van den Hende, zaterdag 2 oktober, tijdens een indrukwekkende plechtigheid door handoplegging en gebed Eli Stok tot transeunt diaken.nieuws - maandag, 3 oktober 2016
Op maandag 3 oktober hebben de seminaristen Anton Goos en Teun Warnaar hun eed van trouw en geloofsbelijdenis afgelegd tegenover mgr. dr. J.W.M. Hendriks, de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam.nieuws - maandag, 21 december 2015
Het nieuwe Magazine van de Tiltenberg is weer online te lezen: met veel nieuws over de vier diakenwijdingen in ons bisdom én de diakenwijding van onze oud-student Boris Plavcic en veel meer.nieuws - woensdag, 11 november 2015
Op zondag 8 november is in een volle kathedraal in Rotterdam Boris Plavčić diaken gewijd door mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam. De gehele staf en alle medewerkers van De Tiltenberg feliciteren Boris van harte en wensen hem Gods zegen toe in zijn dienstwerk als diaken.nieuws - maandag, 2 november 2015
Op maandag 2 november heeft Mariusz Momot uit Polen de geloofsbelijdenis en eed van trouw uitgesproken in de aanloop naar zijn diakenwijding.nieuws - maandag, 3 november 2014
In het kader van de geestelijke vorming wordt er op De Tiltenberg maandelijks de zogenaamde Willibrordlezing gehouden. Deze keer sprak rector Bruggink over het onderwerp van exorcisme.nieuws - dinsdag, 7 mei 2013
In het kader van het Jaar van het Geloof was op maandag 6 mei 2013 de Willibrordlezing, die traditioneel op iedere eerste maandag van de maand wordt gehouden, gewijd aan de tiende bisschop van Haarlem (1960-1966), Mgr. Johannes van Dodewaard (1913-1966) en diens bijdrage aan de debatten tijdens Vaticanum II.nieuws - zondag, 10 februari 2013
Zondag 10 februari 2013 is in Bovenkarspel Randy Simileer tot diaken gewijd door onze hulpbisschop mgr. Hendriks. Het was een mooie, warme viering waar veel mensen aan hebben deelgenomen! De bisschop had een heldere en boeiende preek over de dienstbaarheid van de diaken. Randy werd door de diverse parochies in de regio van harte verwelkomd. Kortom: een inspirerende gebeurtenis!nieuws - zondag, 25 november 2012
Op zaterdag 17 november in de kathedrale St. Bavokerk te Haarlem. Tijdens een mooie wijdingsplechtigheid diende onze bisschop, mgr. J. Punt, aan vier mannen de diakenwijding toe.nieuws - dinsdag, 18 september 2012
Zaterdag 15 september 2012 vond in Utrecht de wijding tot permanent diaken plaats van Arnauld Dols, student van het Sint Bonifatiusinstituut. Van de site van het Aartsbisdom nemen wij onderstaand bericht over.Teken van hoop voor de toekomst...
nieuws - zondag, 3 juni 2012
Teken van hoop voor de toekomst... dat was zeer zeker de diakenwijding van Theo van Adrichem ofm en de priesterwijding van Peter Piets en van Jim Schilder!nieuws - vrijdag, 23 december 2011
Op 2 januari 2012 wordt de nieuwe rector van De Tiltenberg, drs. G.H.B. Bruggink, door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, geïnstalleerd tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het seminarie. De viering begint om 17.30 uur. Tijdens de viering zal de nieuwe rector de geloofsbelijdenis en de eed van trouw afleggen waarmee hij formeel zijn ambt zal aanvaarden.nieuws - zaterdag, 12 november 2011
Op 12 november vond bij stralend weer in de St. Vituskerk te Hilversum de diakenwijding plaats van de permanent diakens Henk Bak, Marcel de Haas, Henk Schrader en dr. Erik Sengers en de transeünt diakens Peter Piets en Jim Schilder. Door handoplegging en gebed van de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt, werden zij tot diaken gewijd. De bisschop herinnerde in zijn homilie aan de uitdagingen van onze tijd, waarin de nieuwe diakens geroepen zijn om man Gods te zijn en het evangelie te verkondigen.nieuws - woensdag, 19 oktober 2011
Op 12 november aanstaande hoopt de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt, zes mannen tot diaken te wijden: vier permanent diakens en twee transeünte diakens, wat wil zeggen dat zij bestemd zijn om later priester te worden gewijd.De diakenwijding vindt plaats in de St. Vituskerk, Emmastraat 7 te Hilversum en begint om 10.30 uur. Na afloop is er gelegenheid de nieuwe diakens te feliciteren.nieuws - zaterdag, 8 oktober 2011
De hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, mgr. J.G.M. van Burgsteden SSS, heeft op zaterdag 8 oktober aan twee kandidaten voor het permanent diaconaat de ‘admissio’ verleend: Paul Goossens uit Uithoorn en Denny Tilon uit Almere werden officieel opgenomen onder de kandidaten voor het diaconaat.nieuws - maandag, 3 oktober 2011
De Willibrorddag op 3 oktober stond onder meer in het teken van de verslaafdenzorg die stichting ‘De Hoop’ uit Dordrecht biedt. In de Eucharistieviering stelde de Bisschop twee kandidaten tot buitengewoon bedienaar van de heilige communie aan en legden vijf kandidaten voor de heilige diakenwijding de geloofsbelijdenis en de eed van trouw af.nieuws - woensdag, 28 september 2011
De diakenwijding op 12 november aanstaande zal plaatsvinden in de St. Vituskerk in Hilversum. Dit in verband met de restauratie van de kathedraal, de St. Bavo in Haarlem. Door het grote aantal wijdelingen en doordat maar een deel van de kathedraal beschikbaar is, moest worden uitgeweken naar de Hilversumse kerk die wel wordt aangeduid als ‘de kathedraal van het Gooi’. De St. Vitus heeft pas een omvangrijke restauratie achter de rug en ziet er weer schitterend uit.nieuws - donderdag, 25 augustus 2011
Op donderdagmorgen 25 augustus heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt in de huiskapel van het bisschopshuis Dr. Erik Sengers tot acoliet aangesteld. Hij heeft deze aanstelling ontvangen ter voorbereiding op de diakenwijding, die Deo volente, met dispensatie in het interstitium, op 12 november aanstaande zal plaatsvinden.nieuws - donderdag, 12 mei 2011
Op zaterdag 14 mei wordt in de Sint Catharina kathedraal van het aartsbisdom Utrecht Karel Donders tot priester gewijd door de aartsbisschop, mgr. dr. W.J. Eijk. De plechtigheid begint om 10.30 uur. Karel zal dan de eerste priester voor het aartsbisdom zijn die zijn studies aan De Tiltenberg heeft voltooid.nieuws - vrijdag, 19 november 2010
Vandaag vond in de kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem de diakenwijding en catechistenzending plaats. Vier mannen werden tot diaken gewijd: Johannes Belt, Han Hartog, Sibrecht Fieggen en Maciej Sendecki; deze laatste zal Deo volente tot priester gewijd worden, de andere drie zullen zich in de Kerk inzetten als permanent diaken. Ook werd de catechistenzending verleend aan Santa Jaddoe, waardoor deze zich op bijzondere wijze in de Kerk dienstbaar kan maken.Zaterdag 20 november
nieuws - zaterdag, 13 november 2010
Op zaterdag 20 november zal een kandidate als catechiste worden gezonden en zullen vier kandidaten door mgr. dr. Jozef M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam tot diaken worden gewijd in de kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem. De plechtigheid begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk.nieuws - dinsdag, 2 november 2010
De afgelopen eerste maandag, die viel op het feest van Allerheiligen, was de spreker voor de Willibrordlezing één van onze vorig jaar gewijde priesters, Hans Schouten. Het thema van zijn lezing was “De geldigheid van de wijdingen in de Anglicaanse gemeenschap”. Tijdens de Eucharistieviering met onze bisschop werd op plechtige wijze de geloofsbelijdenis uitgesproken en werd de eed van trouw afgelegd.nieuws - vrijdag, 2 juli 2010
Tijdens een feestelijke barbecue-avond te afsluiting van het studiejaar werd afscheid genomen van diaken P. Steur als coördinator van de stages van de seminaristen de studenten van het Sint Bonifatius-instituut. Met veel inzet heeft diaken Steur sinds zijn diakenwijding in 2004 de contacten onderhouden met de werkbegeleiders ter plaatse, met de supervisoren, de studenten en de opleiding. De laatste jaren ging het daarbij om meer dan dertig stagiaires die door diaken Steur werden begeleid.Acht diakens gewijd voor Bisdom Haarlem-Amsterdam
nieuws - zaterdag, 21 november 2009
Vandaag, op de gedachtenis van de opdracht van Maria in de tempel, hebben acht mannen de diakenwijding ontvangen, voor ons bisdom sinds 1967 het grootste aantal tijdens één wijdingsplechtigheid.Een bewogen week...
nieuws - zondag, 8 november 2009
De eerste novemberdagen vormden een bewogen week. Niet alleen voor de Tiltenberg maar ook voor de andere priesterstudenten, in het bijzonder voor de studenten van het Ariënskonvikt.... Een terugblik.Wijding van maar liefst acht diakens
nieuws - vrijdag, 16 oktober 2009
Op 21 november, gedachtenis van de opdracht van Maria in de tempel, worden acht diakens gewijd in de kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem. De Pontificale Eucharistieviering wordt gecelebreerd door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt en begint om 10.30 uur.nieuws - woensdag, 17 december 2008
De seminarie-gemeenschap en De Tiltenberg bereidt zich voor op het kerstfeest. Allereerst natuurlijk geestelijk, bijvoorbeeld door de viering van de ‘Gulden Mis’ en verder door verschillende vieringen en... de kerstpost. Alle leden van de gebedskring en betrokkenen bij het seminarie ontvangen dit jaar naast het Magazine ‘De Tiltenberg’ een kerstkaart met foto’s van de seminaristen en van (het grootste deel van) de studenten van het Sint Bonifatius instituutnieuws - woensdag, 12 november 2008
In de kathedrale basiliek van Sint-Bavo zijn zaterdag 15 november twee priesterstudenten door mgr. dr. Jozef M. Punt tot diaken gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het zijn Dariusz Karwowski en Ignas Tilma. In de kathedraal van Roermond is Wilson A. Varela Gaviria gewijd die eveneens het grootste deel van zijn studie in het Haarlemse grootseminarie heeft volbracht.Geloofsbelijdenis en ‘admissio’ bij Willibrordavond
nieuws - dinsdag, 4 november 2008
Kardinaal A.J. Simonis kwam maandag 3 november op een steenworp afstand van zijn geboorteplaats Lisse naar De Tiltenberg om daar te spreken over kerkbeelden en - in antwoord op vragen - over zijn eigen ervaringen gedurende de 38 jaren van zijn bisschopsambt.