Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Heiloo”

Vrijdag 21 juni - 19.00 uur - Heiloo
nieuws - vrijdag, 14 juni 2019
De Eucharistische Aanbidding is een van de manieren waarop Jezus ons uitnodigt Hem te ontmoeten. “Realiseer je wel dat Jezus dáár in het tabernakel er uitdrukkelijk is voor jou, voor jou alleen. Hij brandt van verlangen om in je hart te komen.” (H. Thérèse van Lisieux). Iedere tweede vrijdag van de maand willen we ingaan op deze uitnodiging van Jezus. We willen God aanbidden en stil worden om naar Hem te luisteren. Deze keer niet op de tweede, maar op de derde vrijdag van de maand. En de aanbidding (met begeleidende muziek) zal buiten zijn, "Under the Stars."nieuws - woensdag, 5 juni 2019
Welke plannen heeft God met je? Welke stappen zou je kunnen zetten? En zit je wel op de juiste weg? Allemaal vragen die door je hoofd kunnen malen, wanneer je over je leven, roeping, werk of studie nadenkt.Meer dan honderd deelnemers!
nieuws - zondag, 12 mei 2019
Een grote groep leden van de gebedskring (over de 100) kwamen zaterdag 4 mei 2019 in Heiloo om een dag de seminaristen te ontmoeten. De dag begon dan ook met dat wat de gebedsleden graag doen: het Rozenkransgebed en de heilige Mis.nieuws - maandag, 22 april 2019
De Goede Week en Pasen zijn weer zeer passend gevierd op het seminarie. Na Palmzondag met de jongeren op de WJD-dag in Heemskerk, begonnen de bijzondere vieringen afgelopen woensdag met een hele mooie Chrismaviering in de kathedraal (met wel meer dan 100 geestelijken) en traditiegetrouw werd deze Heilige Week op de Paasmorgen ook weer afgesloten in de kathedraal.Navormingsprogramma
nieuws - woensdag, 10 april 2019
In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 6 mei 2019 weer een vormingsdag georganiseerd.nieuws - dinsdag, 9 april 2019
In deze Veertigdagentijd van voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen is een nieuwe editie van ons Willibrord Magazine verzonden.nieuws - vrijdag, 29 maart 2019
On Saturday 13th and Sunday 14th of April a silent retreat for Young Professionals (20-40 yr) will be held at the guesthous, former monastery and also home of the Willibrord Seminary of the Diocese of Haarlem-Amsterdam at the Sanctuary of Our Lady for Distress in Heiloo.nieuws - donderdag, 14 maart 2019
Voor jongerenis er een speciaal programma rond de 24 uur voor de Heer op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart.Navormingsprogramma
nieuws - vrijdag, 8 maart 2019
In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 1 april 2019 weer een vormingsdag georganiseerd.info - woensdag, 27 februari 2019
Overweegt u de opleiding en vorming van nieuwe priesters en diakens financieel te ondersteunen? Uw gift is zeer welkom en kan goed worden gebruikt. Bij voorbaat hartelijk dank! U kunt uw gift overmaken op rekening nummer NL64 INGB 0000 0054 64. Vergeet daarbij niet te vermelden t.n.v. ‘Het Grootseminarie te Vogelenzang’.Zaterdag 4 mei - 10.30-17.00 uur - OLV ter Nood Heiloo
nieuws - dinsdag, 26 februari 2019
Het Grootseminarie is gevestigd bij het grootste Mariaheiligdom van Nederland, Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Het is voor veel mensen een prachtige plek om te bezoeken, zeker in het voorjaar. Men kan bij Maria even een kaarsje opsteken en wat tot rust en bezinning komen. Het Heiligdom is gelegen in een schitterend bos met wandelpaden. Er is tevens ruime parkeergelegenheid.nieuws - maandag, 25 februari 2019
Vanaf vrijdag 29 maart 13.00 uur t/m zaterdag 30 maart 2019 13.00 uur wordt in de Genadekapel te Heiloo 24 uur gebeden voor de Heer.En presentatie mw. Sanders
nieuws - zondag, 24 februari 2019
De bisschop van Toulon in Frankrijk, mgr. Dominique Rey hield zaterdag 16 februari tijdens een studiedag over nieuwe evangelisatie een tweetal interessante lezingen. Mgr. Rey heeft in zijn bisdom een opvallende nieuwe impuls gegeven aan het geloofsleven.Weekend 29-31 maart
nieuws - vrijdag, 22 februari 2019
Roept God je misschien om priester te worden? Denk je hier wel eens over na? Durf deze vraag te onderzoeken en kom naar het Oriëntatieweekend bij het Grootseminarie St. Willibrord in Heiloo van vrijdag 29 t/m zondag 31 maart 2019.Zaterdag 16 februari - 9.30 uur - Heiloo
nieuws - maandag, 4 februari 2019
Priesters, diakens, pastoraal werkers en cate­chisten die werk­zaam zijn in de pastoraal van Bisdom Haarlem-Amsterdam zijn uitgenodigd voor een bijzondere studiedag in Heiloo op zaterdag 16 februari. Bijzonder omdat mgr. Dominique Rey komt spreken, bekend van zijn vele initiatieven en boeken op het gebied van evangelisering en revitalisering van parochies.info - vrijdag, 25 januari 2019
Contactgegevens van het Willibrordseminarie.info - maandag, 7 januari 2019
Met een open blik op kerk, wereld en maatschappij, diverse ontwikkelingen op vlak van filosofie, theologie, geloof en spiritualiteit staat de bibliotheek in dienst van de belangrijkste opdracht van het grootseminarie: de priesteropleiding van het bisdom Haarlem, de vorming van diakens, pastoraal werkers en catechisten.Het Grootseminarie feliciteert zijn oud-rector
nieuws - zondag, 23 december 2018
Het Grootseminarie St. Willibrord feliciteert Mgr. Hendriks, hulpbisschop van ons bisdom en tevens oud-rector van het seminarie, met de benoeming tot bisschop-coadjutor.info - dinsdag, 27 november 2018
The Major Seminary of the Diocese of Haarlem-Amsterdam (the Netherlands) is an institution for higher education. The following information is important for foreign students coming from a country belonging to the European Union and especially for foreign students coming from a country outside the European Union.nieuws - woensdag, 21 november 2018
Werknemers van de firma Adema zijn druk doende het Pelsorgel uit de sluitende Pastoor van Arskerk in Haarlem-Oost te plaatsen in de kloosterkapel van het Grootseminarie St. Willibrord.nieuws - zaterdag, 17 november 2018
In de grote kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo was het zaterdag 17 november feest: seminarist Maciej Grądzki werd tot diaken gewijd door mgr. Jozef Punt.nieuws - donderdag, 8 november 2018
Afgelopen maandag was zijne excellentie Aldo Cavalli op bezoek bij het Grootseminarie. Mgr. Cavalli is de apostolisch nuntius in ons land. Hij verzorgde de Willibrordlezing op deze Willibrorddag, eerste maandag van de maand, waarbij hij een boeiend betoog hield hoe het komt dat we een nuntius in ons land hebben.Kardinaal Eijk met de seminaristen
nieuws - zondag, 4 november 2018
Afgelopen zaterdag 3 november werd gevierd dat reeds 40 jaar in Heiloo bij Onze Lieve Vrouw ter Nood gebeden wordt voor roepingen tot het priesterschap en het behoud van de roeping. Dit gebeurt sinds december 1978 op elke eerste zaterdag van de maand. Voor deze speciale gelegenheid was kardinaal Eijk uitgenodigd.Zaterdag 17 november - 12.00 uur - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo
nieuws - dinsdag, 23 oktober 2018
Nadat Maciej Grądzki woensdag 10 oktober met succes zijn studie theologie heeft afgerond, zal Mgr. Dr. J.M. Punt hem zaterdag 17 november tot transeunt diaken wijden op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.Maandag 5 november - 16.30 uur - Willibrorddag
nieuws - maandag, 22 oktober 2018
In principe de eerste maandag van de maand vindt in het Grootseminarie Sint-Willibrord de Willibrorddag plaats. Maandag 5 november 2018 spreekt Apostolisch Nuntius Z.H.Exc. Aldo Cavalli over het werk van de apostolisch nuntius.Maciej Gradzki rond zijn studie af
nieuws - zondag, 14 oktober 2018
Afgelopen woensdag 10 oktober heeft Maciej Gradzki met succes (‘Magna Cum Laude’) zijn studie theologie aan het Filosofisch- en Theolo­gisch Instituut St. Willibrord afgerond. Maciej is 28 jaar oud en komt uit Polen. Het gezin van Maciej woont al vele jaren in Almere als ‘Missie-gezin’ van de Neocatechumenale weg.Zondag 4 november - 10.00 uur - Heiloo
nieuws - woensdag, 10 oktober 2018
Denk je na over grote keuzen als opleiding, beroep, relatie, huwelijk, leven voor God, werken voor God, priester worden, ... ? Dan is dit een dag voor jou om met de hulp van de H. Geest en geestelijke leiding tot verdere onderscheiding te komen.Docent en staflid Willibrordseminarie geëerd om zijn studie van Sint Thomas
nieuws - donderdag, 27 september 2018
Dr. Jörgen Vijgen, directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut en docent aan het Groot-seminarie Sint Wil­li­brord in Heiloo, is door de staats­secre­taris van paus Franciscus benoemd tot gewoon lid van de Pauselijke Academie van Sint Thomas van Aquino. Het is een eervolle erkenning van zijn weten­schap­pe­lijke bijdragen aan de studie van de grote heilige filosoof, theoloog en kerkleraar Thomas van Aquino.nieuws - donderdag, 20 september 2018
Afgelopen dinsdag is het nieuwe studiejaar op het seminarie weer van start gegaan. Mooi om weer samen te zijn na ieders belevenissen de afgelopen zomerperiode; stages en vakanties. De seminariegemeenschap in Heiloo is met één seminarist gegroeid en de seminaristen van het Neocatechumenaat in Nieuwe Niedorp hebben twee nieuwe seminaristen toegewezen gekregen. Deze moeten binnenkort nog komen. We danken de Heer.Vrijdag 14 september - 19.30 uur - Heiloo
nieuws - dinsdag, 11 september 2018
Elke tweede vrijdag van de maand wordt voor jongeren van 16 tot 30 jaar een jongerenbijeenkomst gehouden in het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.nieuws - maandag, 2 juli 2018
Alweer de laatste familiedag van het seizoen 2017 - 2018 werd gehouden op zondag 24 juni 2018. Het was tevens de fees­te­lijke opening van het speeltuintje voor kinderen in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo door wethouder Elly Been.nieuws - vrijdag, 29 juni 2018
Op zaterdag 23 juni 2018 jl. werd in het Juliana­klooster in Heiloo de jaarlijkse gebedsdag van het seminarie gehouden. Zovele mensen dragen het seminarie een warm hart toe en bidden trouw om priesterroepingen. Dan is het mooi een keer per jaar samen te komen.Zaterdag 23 juni - 11.00 uur - Heiloo
nieuws - woensdag, 30 mei 2018
Op zaterdag 23 juni 2018 wordt in het Julianaklooster in Heiloo de jaarlijkse gebedsdag van het seminarie gehouden. Zovele mensen dragen het seminarie een warm hart toe en bidden trouw om priesterroepingen. Dan is het mooi een keer per jaar samen te komen.Verslag onderscheidingsdag levensvragen
nieuws - donderdag, 24 mei 2018
De maandag na afgelopen Pinksteren kwamen een stuk of twaalf jongeren in Heiloo bij elkaar voor de onderscheidingsdag levensvragen. Een dag ingericht rondom het thema roeping, waarin werd uitgelegd hoe jongeren hun roeping kunnen vinden met behulp van gebed en geestelijke begeleiding. De dag bracht veel rust en nieuwe handvatten bij de deelnemende jongeren.Zaterdag 26 mei - 10.30 uur - St. Bavokathedraal Haarlem
nieuws - dinsdag, 22 mei 2018
Met vreugde nodigt Mgr. Dr. J.M. Punt iedereen uit voor de priesterwijding van diaken Ávaro Rodríguez Luque op de gedachtenis van de heilige Filippus Neri, zaterdag 26 mei 2018. Dit alles zal plaatsvinden in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem, tijdens de Eucharistieviering die om 10.30 uur begint. Het Kathedrale Koor zal aan deze viering muzikaal medewerking verlenen.Maandag 21 mei - 10.30 uur - Heiloo
nieuws - vrijdag, 20 april 2018
Denk je na over grote keuzen als opleiding, beroep, relatie, huwelijk, leven voor God, werken voor God, priesterschap, ... ? Dan is dit een dag voor jou om met de hulp van de H. Geest en geestelijke leiding tot verdere onderscheiding te komen.Met Dr. Eduardo Echeverria en Mgr. Van den Hout
nieuws - dinsdag, 17 april 2018
Op maandag 7 mei 2018 wordt weer een Willibrorddag gehouden in het Diocesaan Centrum van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Speciale spreker is Dr. Eduardo Echeverria, professor Filosofie en Theologie aan het Heilig Hartseminarie van Detroit, VS. De Willibrordlezing zal deze keer worden gehouden door Mgr. Ron van den Hout, bisschop van Bisdom Groningen-Leeuwarden.Zaterdag 5 mei - 11.30 uur - Heiloo
nieuws - vrijdag, 13 april 2018
Op de eerste zaterdag van mei 2018 wordt Priesterzaterdag gehouden op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Komt u ook bidden voor roepingen?nieuws - donderdag, 5 april 2018
Het voorjaar zit in de lucht, de knoppen komen weer in bomen en struiken en de vogeltjes kwetteren of het een lieve lust is! Een nieuw Willibrord Magazine informeert vrienden van het seminarie, leden van de gebedskring en sponsoren over het wel en wee in Heiloo.nieuws - woensdag, 7 maart 2018
Juan Ignacio en Dino hebben maandag 5 maart 2018 hun eerste stap gezet op weg naar het Priesterschap: hun admissio. Dit betekent dat ze nu officieel priester­kan­di­daten zijn van het bisdom Haarlem-Amsterdam.nieuws - woensdag, 31 januari 2018
Vanaf vrijdag 9 maart om 12.00 uur t/m zaterdag 10 maart 2018 om 12.00 uur wordt in de Genadekapel te Heiloo 24 uur gebeden bij de Heer in het Allerheiligst Sacrament: 24 uur voor de Heer. Dit initiatief is door de Paus opgestart in het Jaar van Barmhartigheid en uitgegroeid tot een blijvende gebeurtenis voor de 4de zondag van de Veertigdagentijd om zo aanbidding en het Sacrament van Boete en Verzoening centraal te stellen in de belangrijke tijd van voorbereiding op Pasen.Oriëntatieweekend priesterroeping
nieuws - zaterdag, 27 januari 2018
Vanaf vrijdagavond 2 maart 2018 tot en met zondagmorgen 4 maart zal in Heiloo op het Grootseminarie St. Willibrord het jaarlijks oriëntatieweekend zijn. Voor jongens vanaf 16 jaar oud die zich serieus willen bezinnen op een roeping tot het priesterschap.nieuws - dinsdag, 9 januari 2018
Het Grootseminarie St. Willibrord van Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. Gastenhuis/ conferentiecentrum Onze Lieve Vrouw ter Nood een Studiedag over Nieuwe Evangelisatie op maandag 19 februari 2018 te Heiloo. Spreker is Dr. Ralph Martin.Zie de maan schijnt door de bomen
nieuws - woensdag, 6 december 2017
Dinsdagavond 5 december heeft Sinterklaas, samen met een Zwarte Piet, het seminarie in Heiloo met een bezoek verrijkt. Sint en Piet hebben wel even gewacht totdat de seminaristen een paar mooie Sinterklaasliedjes konden produceren.nieuws - zaterdag, 18 november 2017
Op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood heeft vandaag om 12.00 uur de diakenwijding plaatsgevonden van Álvaro Rodríguez Luque. Álvaro is afkomstig uit Cordoba, in het zuiden van Spanje, en al vele jaren in Nederland via de gemeenschap van het Neocatechumenaat. Hij heeft de priesteropleiding op het Grootseminarie St. Willibrord gevolgd.Zaterdag 18 november - 12.00 uur - Bedevaartkapel OLV ter Nood
nieuws - maandag, 13 november 2017
Aanstaande zaterdag 18 november zal, DV, om 12.00 uur de (transeunt-) diakenwijding plaats vinden van Alvaro Rodriguez Luque door Mgr. Punt in de Bedevaartkapel van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.nieuws - zaterdag, 11 november 2017
Vrijdag 10 november was de eerste avond van de nieuwe jongerengroep Meet & Greet the Lord. De avond begon met ontmoeting en een lezing door zuster Maria Vrede. Aan de hand van een bijbelvers uit het Evangelie van Johannes gaf zij uitleg over aanbidding.Trouwe vrijwilligers
nieuws - zaterdag, 28 oktober 2017
Vrijdagmiddag 27 oktober is in de tuinzaal van de Tiltenberg afscheid genomen van Jeanne en Detlef Dekker, nadat ze bijna 15 jaar actief zijn geweest als vrijwilligers voor het Grootseminarie en later ook het Bonifatiusinstituut. Uit handen van Mgr. Punt mochten ze hiervoor plechtig de Bavo-penning ontvangen, de penning van ons bisdom voor mensen met bijzondere verdiensten.nieuws - dinsdag, 24 oktober 2017
Elke tweede vrijdag van de maand vanaf 10 november 2017 bij Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo voor jongeren van 16 tot 30 jaar. Seminaristen van het Willibrordseminarie doen hier ook aan mee.nieuws - donderdag, 5 oktober 2017
Op dinsdag 3 oktober mochten weer twee priesterstudenten hun studie bekronen met een succesvol baccalaureaatsexamen. Het Grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam is sinds vele jaren verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit te Rome.Drs. Hans van Reisen - Augustijns Instituut
nieuws - maandag, 25 september 2017
Maandag 2 oktober begint, zoals gebruikelijk op de eerste maandag van de maand, alweer het navormingsprogramma voor de priesters, diakens en pastoraal werkenden in ons bisdom, als ook de reeks Willibrordlezingen voor de priesterstudenten en andere genodigden.nieuws - dinsdag, 5 september 2017
De nieuwe studiegids voor het studiejaar 2017 - 2018 is weer beschikbaar. In de Studiegids van Filosofisch-Theologisch Instituut Sint Willibrord staat alle informatie over de grootseminaries in Heiloo en Nieuwe Niedorp.nieuws - zondag, 3 september 2017
Het seminarie, gevestigd in het Julianaklooster in Heiloo, is er weer helemaal klaar voor: vandaag komen de seminaristen weer terug van hun zomerreces en zullen ook de nieuwe seminaristen arriveren. We mogen God dankbaar zijn: er is nieuwe één eerstejaars en tevens een jongen die aan een oriëntatiejaar begint, en misschien komt er ook nog een andere eerstejaars bij in deze weken.Zondag 18 juni • 10.30 uur • Onze Lieve Vrouw ter Nood
nieuws - donderdag, 15 juni 2017
Op het heiligdom te Heiloo wordt zondag 18 juni 2017 weer de Sacramentsprocessie gehouden. De H. Eucharistie zal om 10.30 uur zijn in de Bedevaartkapel gevolgd door de Sacramentsprocessie over het heiligdom begeleid door Ubi Caritas en Harmonie Caecilia uit Heiloo. Dit is tevens de Sacramentsviering van het Willibrordseminarie.docs - vrijdag, 2 juni 2017nieuws - vrijdag, 2 juni 2017
Het pauselijk gezegend beeld van Maria van Fatima zal van vrijdag 9 t/m zondag 11 juni 2017 weer bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo zijn.nieuws - zondag, 7 mei 2017
Zaterdag 6 mei is de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Gebedskring van het seminarie geweest. Dit jaar viel deze heel mooi samen met de Eerste Zaterdag bedevaart op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, de zaterdag dat er ook altijd al veel mensen in Heiloo samen komen om te bidden voor roepingen. De H. Eucharistie is dan ook samen gevierd om 12 uur in de Bedevaartkapel, met Mgr. van Burgsteden als hoofdcelebrant. Hiervandaan splitsten de groepen zich, de groep van de Eerste Zaterdag bleef op het heiligdom en de Gebedskring ging naar het Julianaklooster.Tweede Pinksterdag • Maandag 5 juni 2017 • Heiloo
nieuws - woensdag, 3 mei 2017
Het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood organiseert op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni 2017, een onderscheidingsdag voor roepingen. De dag duurt van 9.45 tot 17.30 uur met H.Mis, inleidingen, middagmaal en persoonlijk gesprek. Begeleiding wordt verzorgd door rector J. de Wit en pastoor J. Smith.Mgr. Van den Hende spreekt over de noodzaak van het gebed
nieuws - maandag, 1 mei 2017
Op de Wilibrorddag van maandag 1 mei was de bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende, te gast in Heiloo. In zijn Wilibrordlezing sprak hij over de noodzaak van het gebed ten behoeve van de actualiteit van het kerkelijk leven. We kunnen de kerk zien als een netwerk van liefde waardoor ze een bijdrage levert aan de beschaving van de liefde. Als we dit horen, hebben we de neiging om gelijk onze handen uit de mouwen te steken. Maar dat is niet per se onze beste reactie.Maandag 1 mei • 11.00 uur • Heiloo
nieuws - donderdag, 20 april 2017
In principe elke eerste maandag van de maand wordt een Willibrorddag georganiseerd. Priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priester­studenten van het pastorale jaar worden geacht deel te nemen aan het programma van de eerste maandagen.Verslag van het symposium over Maria
nieuws - zondag, 9 april 2017
Een aantal interessante weten­schappers kwam samen voor een symposium in het Missionair Centrum in Heiloo waar het seminarie is gevestigd. Het onderwerp? Maria in de theologie van de Oosterse Kerken. Daarbij bleek dat ‘gevoelige’ thema’s als Maria als nieuwe Eva, Middelares en Voorspreekster in de Oosterse kerken goed bekend zijn.nieuws - donderdag, 30 maart 2017
Met een fraaie foto van rector Jeroen de Wit staat het St. Willibrordseminarie maandag 27 maart in het Noord-Hollands Dagblad, editie Alkmaar en omstreken. Met de opening van het nieuwe bedevaartseizoen van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood is er tevens aandacht voor het seminarie dat alweer bijna een jaar geleden in Heiloo neerstreek.100 jaar Fatima
nieuws - dinsdag, 28 maart 2017
Dit jaar wordt de gebedsdag van de priesteropleiding gehouden op zaterdag 6 mei in Heiloo. Vorig jaar was de gebedsdag voor het eerst in Heiloo, de plek waar het seminarie nu is gevestigd. Er zijn vele positieve reacties binnengekomen over de schoonheid en sereniteit van de nieuwe locatie. Het seminarie is dan ook heel blij met het nieuwe huis en het prachtige park van het Heiligdom dat er naast is gelegen.info - donderdag, 23 maart 2017
Het Grootseminarie nodigt u uit om de priesteropleiding te ondersteunen en deel te nemen aan de gebedskring van de priesteropleiding. Het lidmaatschap is gratis en verplicht u tot niets, behalve gebed!Zondag 2 april • 14.00 uur
nieuws - maandag, 20 maart 2017
Zuster Guadalupe van de Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará (hier beter bekend als de Blauwe Zusters) zal op zondag 2 april 2017 een conferentie geven over Aleppo. Zij heeft gedurende de oorlogsjaren in Aleppo gewoond en vertelt over het leven daar, en dan met name van de christenen, voorafgaande en gedurende de oorlogsjaren in Syrië.Maandag 3 april • 11.00 uur • Heiloo
nieuws - maandag, 20 maart 2017
In principe elke eerste maandag van de maand wordt een Willibrorddag georganiseerd. Priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priester­studenten van het pastorale jaar worden geacht deel te nemen aan het programma van de eerste maandagen.Uitnodiging voor Symposium • 6 en 7 april • Heiloo
nieuws - vrijdag, 10 maart 2017
Een symposium over de rol van Maria in de theologie van de Oosterse Kerken zal op donderdag 6 en vrijdag 7 april 2017 plaatsvinden in het Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo. Maria speelt een belangrijke rol in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in de Oosterse Kerken kent haar verering een zeer lange traditie. Enkele wetenschappers willen hun kennis met ons delen.Sophia Kuby spreekt over mensenrechten
nieuws - maandag, 6 maart 2017
Op maandag 6 maart werd in Heiloo de maandelijkse Willibrorddag gehouden. Buiten scheen volop de zon en was het al een beetje lente! Mevrouw Sophia Kuby uit Duitsland was deze keer de spreekster voor de Willibrordlezing. Mevrouw Kuby werkt voor de Alliance Defending Freedom International in Brussel. Het onderwerp van haar lezing was de vrijheid van meningsuiting, een buitengewoon interessant thema.nieuws - zondag, 5 maart 2017
In de Veertigdagentijd wordt op het heiligdom in Heiloo elke vrijdag om 15.00 uur de Kruisweg buiten gebeden. Op de foto de eerste vrijdag in de Veertigdagentijd; enkele seminaristen en kapelbezoekers samen in gebed bij de twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis. Rector Jeroen gaat voor.Woensdag 8 t/m zaterdag 11 maart
nieuws - vrijdag, 24 februari 2017
Van woensdag 8 t/m zaterdag 11 maart zal de officiële replica van het beeld van OLV van Fatima, welke deze maanden in het Aartsbisdom pelgrimeert, op het heiligdom O.L.V. ter Nood zijn. Dit beeld is één van de 10 wereldwijd bestaande replica’s die in het kader van ‘100 jaar verschijningen van Fatima’ de wereld over reizen.Toegang ook via tiltenberg.org
nieuws - woensdag, 22 februari 2017
De nieuwe websites van het Willibrord­seminarie en het Sint Bonifatiusinstituut zijn actief. De website Tiltenberg.org is een portal geworden die toegang geeft tot verschillende websites die met het bisdom Haarlem-Amsterdam verbonden zijn. Nu wordt ook Arsacal onderhanden genomen!Maandag 6 maart • 11.00 uur • Heiloo
nieuws - maandag, 20 februari 2017
In principe elke eerste maandag van de maand wordt een Willibrorddag georganiseerd. Priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priester­studenten van het pastorale jaar worden geacht deel te nemen aan het programma van de eerste maandagen.nieuws - zaterdag, 18 februari 2017
Afgelopen dinsdag 14 februari werd gevierd dat het Grootseminarie St. Willibrord nu 1 jaar in Heiloo gevestigd is. Op deze dag werd een jaar geleden de woonruimte van de seminariegemeenschap St. Willibrord door Mgr. Hendriks ingezegend en vanaf die dag werden ook alle lessen in Heiloo gedaan samen met de seminaristen van het Neocatechemunaat in Nieuwe Niedorp.nieuws - zondag, 12 februari 2017
Mooi was het vanmorgen om te zien: het Grootseminarie St. Willibrord, gevestigd in het Julianaklooster in Heiloo, in de sneeuw. Morgen beginnen voor de seminaristen de gewone lessen weer, na twee weken blokcolleges in Nieuwe Niedorp.Vrijdag 3 t/m zondag 5 maart • Heiloo
nieuws - donderdag, 9 februari 2017
Denk je er wel eens over priester te worden? Vraag je je wel eens af dit de weg is die God je wijst? Denk je erover om je aan te melden voor de priester­opleiding? Dan bieden deze dagen je een goede gelegenheid om na te denken over je roeping en kennis te maken met het Grootseminarie St. Willibrord in Heiloonieuws - maandag, 6 februari 2017
Maandag 6 februari 2017 was weer de Willibrorddag op het seminarie te Heiloo. Deze keer sprak Diaken Pierpaolo Flesia over de ‘Gemeenschap Paus Johannes XXIII’. ’s Middags kwam Lambert Hendriks aan het woord over moraaltheologie en was er het gesprek met Mgr. Hendriks.info - woensdag, 25 januari 2017
Overzicht van de organisatie achter het Sint-Willibrordseminarie.info - woensdag, 11 januari 2017
Het Groot-seminarie is gesticht in 1997 door de toenmalige Bisschop van Haarlem, mgr. H. Bomers, in nauwe samenwerking met zijn hulpbisschop, Mgr. dr. J.M. Punt, die in 1998 bij het plotselinge overlijden van mgr. H. Bomers, het bestuur van het bisdom heeft overgenomen. Tevoren was er in Amsterdam een convict geweest (sinds 1984) waar priesterstudenten samenwoonden, dat gewijd was aan de heilige Willibrord. Bij de stichting van het seminarie werd die titel overgenomen, waardoor het seminarie bekend stond als ‘Het Willibrordhuis’.nieuws - maandag, 5 december 2016
Op de Willibrorddag van maandag 5 december gaf mevr. drs. A. Wachter een boeiende lezing over de interreligieuze dialoog.nieuws - donderdag, 13 oktober 2016
Op donderdag 6 oktober heeft het jaarlijkse baccalaureaatsexamen voor het eerst plaatsgevonden in de nieuwe locatie van het Grootseminarie te Heiloo.nieuws - maandag, 3 oktober 2016
Op maandag 3 oktober hebben de seminaristen Anton Goos en Teun Warnaar hun eed van trouw en geloofsbelijdenis afgelegd tegenover mgr. dr. J.W.M. Hendriks, de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam.Eerste informatie
nieuws - vrijdag, 2 september 2016
In afwachting van de gedrukte en digitale gids voor de navorming van priesters, diakens en catechisten, de zgn. Willibrorddagen op de eerste maandag van de maand, geven wij hier alvast enkele informatie.nieuws - woensdag, 29 juni 2016
Op vrijdag 24 juni jl. werd in het Grootseminarie Rolduc afscheid genomen van pater Leo Elders svd. Pater Elders was sinds 1998 ook docent wijsbegeerte aan de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De seminariegemeenschap in Heiloo nam reeds op 19 mei afscheid van pater Elders.nieuws - donderdag, 23 juni 2016
Het vernieuwde Tiltenberg Magazine, dat vanaf heden verder gaat onder de naam “Willibrord Magazine”, is hier online te lezen en zal dezer dagen arriveren bij de leden van de gebedskring en de vrienden van de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam.nieuws - maandag, 7 december 2015
Op maandag 7 december 2015 is weer de maandelijkse Willibrorddag gehouden op De Tiltenberg. Pastor dr. A.W.G. Jaakke was tot voor kort docent aan het St. Bonifatius-instituut. Als exegeet werkte hij mee aan de vertalingen van Groot Nieuws voor U, Groot nieuws Bijbel, de Startbijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Hij ontving het ere-doctoraat van de Universiteit van Kampen.nieuws - maandag, 2 november 2015
Op maandag 2 november heeft Mariusz Momot uit Polen de geloofsbelijdenis en eed van trouw uitgesproken in de aanloop naar zijn diakenwijding.nieuws - maandag, 2 januari 2012
Tijdens een plechtige Eucharistieviering heeft drs. G. Bruggink, de geloofsbelijdenis afgelegd en de eed van trouw ten overstaan van de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, waarna die hem installeerde als nieuwe rector van De Tiltenberg.nieuws - vrijdag, 23 december 2011
Op 2 januari 2012 wordt de nieuwe rector van De Tiltenberg, drs. G.H.B. Bruggink, door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, geïnstalleerd tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het seminarie. De viering begint om 17.30 uur. Tijdens de viering zal de nieuwe rector de geloofsbelijdenis en de eed van trouw afleggen waarmee hij formeel zijn ambt zal aanvaarden.nieuws - woensdag, 26 oktober 2011
Op dinsdag 25 oktober heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam bekend gemaakt dat drs. G. Bruggink de nieuwe rector van De Tiltenberg wordt. Na Kerstmis zal hij volledig aantreden, in de komende weken zal hij zich al oriënteren op zijn nieuwe taak.nieuws - zaterdag, 18 juni 2011
Op zaterdag 18 juni is Maciej Sendecki in de grote kapel van het diocesaan heiligdom in Heiloo door mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, tot priester gewijd, in aanwezigheid van ruim zeshonderd gelovigen en een veertigtal priesters. De plechtige viering werd opgeluisterd door de cantores van het grootseminarie.nieuws - donderdag, 16 juni 2011
Zaterdag 18 juni zal Maciej Sendecki (29 jaar) door mgr. dr. J.M. Punt tot priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam worden gewijd in de grote kapel van het diocesaan heiligdom in Heiloo. De plechtigheid begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk.nieuws - donderdag, 12 mei 2011
Op zaterdag 14 mei wordt in de Sint Catharina kathedraal van het aartsbisdom Utrecht Karel Donders tot priester gewijd door de aartsbisschop, mgr. dr. W.J. Eijk. De plechtigheid begint om 10.30 uur. Karel zal dan de eerste priester voor het aartsbisdom zijn die zijn studies aan De Tiltenberg heeft voltooid.Afscheid P. vd Horst
nieuws - dinsdag, 4 januari 2011
Op maandag 3 januari vond de eerste Williborddag van het nieuwe jaar plaats, waarop gevierd werd dat de heer Piet van der Horst 12½ jaar zich als administrateur voor het seminarie heeft ingezet.nieuws - woensdag, 1 december 2010
Op 1 december namen vele honderden mensen afscheid van Rafaël Soffner, 48 jaar oud, stafmedewerker communicatie en verantwoordelijk voor het beleidsveld Missie en Evangelisatie van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De heer Soffner was met De Tiltenberg vetbonden, niet alleen door bezoeken en studiedagen die hij er organiseerde, maar ook als docent in met name de voortgezette vorming van de jonge priesters waar hij twee cursussen gaf: conflicthantering en het begeleiden van veranderingsprocessen.nieuws - woensdag, 20 januari 2010
De maand januari is altijd een wat rustiger tijd op De Tiltenberg. Althans, wat bijzondere activiteiten betreft. De studenten zijn druk bezig met het voorbereiden en afleggen van examens. Voor de stafleden is er juist wat meer tijd voor besprekingen, waaronder het eerste uitgebreidere overleg met de rector van het Ariënskonvikt over de samenwerking met het aartsbisdom Utrecht.Vernieuwing geloften zuster Maria ter Nood
nieuws - donderdag, 22 oktober 2009
Op zondag 18 oktober heeft zuster Maria ter Nood haar geloften vernieuwd in Heiloo. In een feestelijke viering legde zij opnieuw tijdelijke geloften af, samen met enkele andere zusters en in aanwezigheid van de algemeen overste, moeder Anima Christi, en een vertegenwoordiging van bekenden van De Tiltenberg, waar zuster Maria ter Nood voor haar intrede als kokkin jarenlang heeft gewerkt.Priesterstudenten assiteren bij Vespers en inzegening
nieuws - vrijdag, 9 oktober 2009
Op vrijdag 9 oktober is in Heiloo het diocesaan missionair centrum geopend in het voormalig Julianaklooster dat prachtig is verbouwd. In het centrum waar de ‘blauwe zusters’ werkzaam zijn worden allerlei activiteiten voor jongeren en gezinnen georganiseerd, maar ook anderen kunnen er terecht. Rector dr. M.A.L. Wagemaker, tevens docent aan het grootseminarie, kon tevreden terugblikken op een intensieve verbouwperiode.nieuws - dinsdag, 25 augustus 2009
In de zomer hebben de priesterstudenten allerlei stages gedaan in binnen- en buitenland: parochiestages, stages in een bedevaartsplaats als Heiloo of Lourdes, kinderkampen en wat dies meer zij. Bijzondere indruk maakt altijd de stage die de seminaristen in Lourdes doen. En dit jaar was de missiereis naar Egypte (georganiseerd door de blauwe zusters) een bijzonder gebeuren.nieuws - zaterdag, 15 augustus 2009
De grote kapel was helemaal vol en velen moesten staan. Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming is in het heiligdom van Heiloo onder grote belangstelling gevierd.Bidden om roepingen bij Maria ter Nood
nieuws - zaterdag, 23 mei 2009
In de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren, waarin bijzonder wordt gebeden om de komst van de heilige Geest, is de eerste diocesane gebedsdag om roepingen gehouden in het Mariaheiligdom van Heiloo. Het initiatief van de hulpbisschop, mgr. J. van Burgsteden sss en de ‘blauwe zusters’ (zusters van het mensgeworden Woord) bracht mensen van alle leeftijden naar de bedevaartsplaats en jonge vertegenwoordigers van allerlei religieuze gemeenschappen.