Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Maciej”

nieuws - zaterdag, 15 juni 2019
In een volle Haarlemse kathedraal heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam op zaterdag 15 juni Eric Fennis en Maciej Grądzki tot priesters gewijd. Het leven van een priester loopt altijd anders, dan hijzelf had kunnen bedenken, zo getuigde bisschop Punt van zijn veertig jaar ervaring.nieuws - woensdag, 12 juni 2019
De zomereditie van ons Willibrord Magazine is weer verzonden aan donateurs en leden van de gebedskring. Wij wensen u veel leesplezier.nieuws - dinsdag, 4 juni 2019
De priesters van de laatste wijdingsjaren hebben traditie­getrouw hun na-vormingsjaar afgesloten met een geza­men­lijke bedevaart en maaltijd.Zaterdag 15 juni - 10:30 uur - Bavo Haarlem
nieuws - woensdag, 8 mei 2019
Zaterdag 15 juni zullen twee mannen tot priester worden gewijd in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem. Het gaat om diaken Maciej Grądzki en diaken Eric Fennis.nieuws - zaterdag, 17 november 2018
In de grote kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo was het zaterdag 17 november feest: seminarist Maciej Grądzki werd tot diaken gewijd door mgr. Jozef Punt.nieuws - donderdag, 8 november 2018
Afgelopen maandag was zijne excellentie Aldo Cavalli op bezoek bij het Grootseminarie. Mgr. Cavalli is de apostolisch nuntius in ons land. Hij verzorgde de Willibrordlezing op deze Willibrorddag, eerste maandag van de maand, waarbij hij een boeiend betoog hield hoe het komt dat we een nuntius in ons land hebben.Zaterdag 17 november - 12.00 uur - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo
nieuws - dinsdag, 23 oktober 2018
Nadat Maciej Grądzki woensdag 10 oktober met succes zijn studie theologie heeft afgerond, zal Mgr. Dr. J.M. Punt hem zaterdag 17 november tot transeunt diaken wijden op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.Maciej Gradzki rond zijn studie af
nieuws - zondag, 14 oktober 2018
Afgelopen woensdag 10 oktober heeft Maciej Gradzki met succes (‘Magna Cum Laude’) zijn studie theologie aan het Filosofisch- en Theolo­gisch Instituut St. Willibrord afgerond. Maciej is 28 jaar oud en komt uit Polen. Het gezin van Maciej woont al vele jaren in Almere als ‘Missie-gezin’ van de Neocatechumenale weg.nieuws - maandag, 5 december 2016
Op de Willibrorddag van maandag 5 december gaf mevr. drs. A. Wachter een boeiende lezing over de interreligieuze dialoog.nieuws - maandag, 3 maart 2014
Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, de bisschop van Rotterdam, was voor de Willibrorddag van maart uitgenodigd om te komen spreken over het thema ‘Geloof in Christus en de werken van liefde’.nieuws - donderdag, 13 oktober 2011
Op donderdag 13 oktober hebben drie studenten van het Filosofisch-Theologisch Instituut Sint Willibrord ten dienste van de priesteropleiding, hun baccalaureaatsexamen in de Theologie met goed gevolg afgesloten.nieuws - dinsdag, 28 juni 2011
Donderdag 23 juni heeft Maciej Sendecki een eerste heilige Mis gevierd op De Tiltenberg voor alle seminaristen en medewerkers. Daarna vond de Sacramentsprocessie plaats op het terrein van De Tiltenberg en werd met een feestelijke maaltijd de priesterwijding van Maciej gevierd.nieuws - zaterdag, 18 juni 2011
Op zaterdag 18 juni is Maciej Sendecki in de grote kapel van het diocesaan heiligdom in Heiloo door mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, tot priester gewijd, in aanwezigheid van ruim zeshonderd gelovigen en een veertigtal priesters. De plechtige viering werd opgeluisterd door de cantores van het grootseminarie.nieuws - donderdag, 16 juni 2011
Zaterdag 18 juni zal Maciej Sendecki (29 jaar) door mgr. dr. J.M. Punt tot priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam worden gewijd in de grote kapel van het diocesaan heiligdom in Heiloo. De plechtigheid begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk.nieuws - donderdag, 12 mei 2011
Op zaterdag 14 mei wordt in de Sint Catharina kathedraal van het aartsbisdom Utrecht Karel Donders tot priester gewijd door de aartsbisschop, mgr. dr. W.J. Eijk. De plechtigheid begint om 10.30 uur. Karel zal dan de eerste priester voor het aartsbisdom zijn die zijn studies aan De Tiltenberg heeft voltooid.nieuws - vrijdag, 19 november 2010
Vandaag vond in de kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem de diakenwijding en catechistenzending plaats. Vier mannen werden tot diaken gewijd: Johannes Belt, Han Hartog, Sibrecht Fieggen en Maciej Sendecki; deze laatste zal Deo volente tot priester gewijd worden, de andere drie zullen zich in de Kerk inzetten als permanent diaken. Ook werd de catechistenzending verleend aan Santa Jaddoe, waardoor deze zich op bijzondere wijze in de Kerk dienstbaar kan maken.Zaterdag 20 november
nieuws - zaterdag, 13 november 2010
Op zaterdag 20 november zal een kandidate als catechiste worden gezonden en zullen vier kandidaten door mgr. dr. Jozef M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam tot diaken worden gewijd in de kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem. De plechtigheid begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk.nieuws - dinsdag, 2 november 2010
De afgelopen eerste maandag, die viel op het feest van Allerheiligen, was de spreker voor de Willibrordlezing één van onze vorig jaar gewijde priesters, Hans Schouten. Het thema van zijn lezing was “De geldigheid van de wijdingen in de Anglicaanse gemeenschap”. Tijdens de Eucharistieviering met onze bisschop werd op plechtige wijze de geloofsbelijdenis uitgesproken en werd de eed van trouw afgelegd.nieuws - dinsdag, 5 oktober 2010
De eerste maandag van oktober vond gewoontegetrouw de Willibrorddag plaats, met dit keer een bijzondere gast die de seminaristen en andere studenten aan deTiltenberg kwam vertellen over ‘nieuwe media en nieuwe evangelisatie’: Roderick Vonhögen. Nog om een andere reden was de dag bijzonder: 4 kandidaten voor het priesterschap ontvingen de aanstelling tot acoliet uit handen van de hulpbisschop, mgr. J. van Burgsteden.Willibrorddag en aanstellingen tot lector
nieuws - dinsdag, 2 maart 2010
Afgelopen maandag vond de Willibrorddag plaats. De docent kerkgeschiedenis van onze opleidingen, drs. B.G.M. Hartmann, voerde ons terug in de geschiedenis van de katholieke Kerk in Nederland: hij vertelde over de oprichting van de bisdommen in Nederland door Filips II.