Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Polen”

Zaterdag 17 november - 12.00 uur - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo
nieuws - dinsdag, 23 oktober 2018
Nadat Maciej Grądzki woensdag 10 oktober met succes zijn studie theologie heeft afgerond, zal Mgr. Dr. J.M. Punt hem zaterdag 17 november tot transeunt diaken wijden op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.Maciej Gradzki rond zijn studie af
nieuws - zondag, 14 oktober 2018
Afgelopen woensdag 10 oktober heeft Maciej Gradzki met succes (‘Magna Cum Laude’) zijn studie theologie aan het Filosofisch- en Theolo­gisch Instituut St. Willibrord afgerond. Maciej is 28 jaar oud en komt uit Polen. Het gezin van Maciej woont al vele jaren in Almere als ‘Missie-gezin’ van de Neocatechumenale weg.nieuws - zondag, 7 mei 2017
Zaterdag 6 mei is de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Gebedskring van het seminarie geweest. Dit jaar viel deze heel mooi samen met de Eerste Zaterdag bedevaart op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, de zaterdag dat er ook altijd al veel mensen in Heiloo samen komen om te bidden voor roepingen. De H. Eucharistie is dan ook samen gevierd om 12 uur in de Bedevaartkapel, met Mgr. van Burgsteden als hoofdcelebrant. Hiervandaan splitsten de groepen zich, de groep van de Eerste Zaterdag bleef op het heiligdom en de Gebedskring ging naar het Julianaklooster.nieuws - maandag, 2 november 2015
Op maandag 2 november heeft Mariusz Momot uit Polen de geloofsbelijdenis en eed van trouw uitgesproken in de aanloop naar zijn diakenwijding.nieuws - maandag, 3 maart 2014
Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, de bisschop van Rotterdam, was voor de Willibrorddag van maart uitgenodigd om te komen spreken over het thema ‘Geloof in Christus en de werken van liefde’.nieuws - woensdag, 27 februari 2013
De apostolisch nuntius in Nederland, mgr. André Dupuy, heeft maandag 4 maart De Tiltenberg bezocht in het kader van de Willibrordlezing die op iedere eerste maandag van de maand wordt gehouden.nieuws - dinsdag, 20 september 2011
De colleges zijn weer begonnen! De eerste collegedag - op Prinsjesdag! - was een gelegenheid om verschillende externe studenten weer te ontmoeten: onder meer de beide Benedictijnen van Egmond en enkele seminaristen van Redemptoris Mater, die net waren terug gekeerd uit Italië waar zij de bezinningsdagen hebben meegemaakt en de grote loting en toewijzing van de kandidaten voor het priesterschap.nieuws - zaterdag, 18 juni 2011
Op zaterdag 18 juni is Majiec Sendecki in de grote kapel van het diocesaan heiligdom in Heiloo door mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, tot priester gewijd, in aanwezigheid van ruim zeshonderd gelovigen en een veertigtal priesters. De plechtige viering werd opgeluisterd door de cantores van het grootseminarie.nieuws - zondag, 19 september 2010
Het Redemptoris Mater-seminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam in Nieuwe Niedorp, waar de studenten verblijven die de Neo-catechumenale weg volgen en aan De Tiltenberg studeren, heeft zeven nieuwe seminaristen gekregen.Vier wijdelingen in Haarlemse kathedraal
nieuws - dinsdag, 4 mei 2010
Op zaterdag na Pinksteren zal mgr. dr. J.M. Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam, vier diakens tot priester wijden.