Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “geslaagd”

Maciej Gradzki rond zijn studie af
nieuws - zondag, 14 oktober 2018
Afgelopen woensdag 10 oktober heeft Maciej Gradzki met succes (‘Magna Cum Laude’) zijn studie theologie aan het Filosofisch- en Theolo­gisch Instituut St. Willibrord afgerond. Maciej is 28 jaar oud en komt uit Polen. Het gezin van Maciej woont al vele jaren in Almere als ‘Missie-gezin’ van de Neocatechumenale weg.nieuws - zaterdag, 15 september 2018
De eerste Meet & Greet the Lord van het nieuwe seizoen was zeer geslaagd. Er waren circa 20 jongeren en de inleiding van kapelaan Teun Warnaar, na de pizzamaaltijd, was zeer boeiend. Kapelaan Teun ging in op het feest van Kruisverheffing wat afgelopen vrijdag gevierd werd.nieuws - woensdag, 28 februari 2018
Elk jaar heeft vaste vieringen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Zo is er ook elk jaar de on tmoetingsdag voor seminaristen bij de OPN-dag (Ontmoeting Priesterstudenten Nederland). Dit jaar werd die gehouden in het Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp op 24 februari 2018.nieuws - zaterdag, 11 november 2017
Vrijdag 10 november was de eerste avond van de nieuwe jongerengroep Meet & Greet the Lord. De avond begon met ontmoeting en een lezing door zuster Maria Vrede. Aan de hand van een bijbelvers uit het Evangelie van Johannes gaf zij uitleg over aanbidding.nieuws - donderdag, 15 juni 2017
De jaarlijkse bedevaart van de ‘jonge’ priesters was zeer geslaagd. Na een bakje koffie bij de Rechtbank hebben we de tentoonstelling over Maria in het Catherijneconvent bekeken. Afgezien van een enkel beeld was dit zeer mooi.nieuws - zondag, 7 mei 2017
Zaterdag 6 mei is de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Gebedskring van het seminarie geweest. Dit jaar viel deze heel mooi samen met de Eerste Zaterdag bedevaart op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, de zaterdag dat er ook altijd al veel mensen in Heiloo samen komen om te bidden voor roepingen. De H. Eucharistie is dan ook samen gevierd om 12 uur in de Bedevaartkapel, met Mgr. van Burgsteden als hoofdcelebrant. Hiervandaan splitsten de groepen zich, de groep van de Eerste Zaterdag bleef op het heiligdom en de Gebedskring ging naar het Julianaklooster.nieuws - donderdag, 8 oktober 2015
Op donderdag 8 oktober hebben op De Tiltenberg maar liefst negen studenten met goed gevolg hun Baccalaureaatsexamen afgelegd.nieuws - dinsdag, 26 augustus 2014
Van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 juli vond het jaarlijkse kinderkamp op De Tiltenberg plaats. Dit kamp werd georganiseerd door verschillende seminaristen in samenwerking met enkele jongeren van buiten het seminarie. Dit jaar mochten we een grote groep van 28 kinderen verwelkomen.Bij afsluiting studiejaar
nieuws - dinsdag, 1 juli 2014
Op vrijdag 27 juni organiseerden de priesterstudenten van De Tiltenberg een gezellige barbecue. Ze wilden daarmee hun dank laten blijken aan alle medewerkers van De Tiltenberg voor hun inzet van het afgelopen studiejaar. Door het sombere weer moest iedereen helaas binnenzitten. Desondanks was het een geslaagde happening.nieuws - maandag, 10 februari 2014
In de middag van zondag 9 februari werd het seminarie vereerd met een bezoek van de vormselgroep uit de parochies van Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Na een rondleiding door het gebouw en over het terrein werd er een quiz gespeeld in de kapel. Hierbij moesten de vormelingen aangeven wat de juiste naam was van de verschillende liturgische voorwerpen die in de kapel stonden uitgestald. De vormelingen waren erg enthousiast en het was al met al een geslaagde middag.nieuws - maandag, 28 oktober 2013
Het was op zaterdag 26 oktober een hele drukte op De Tiltenberg: een hondertal mensen was gekomen voor de lustrumviering van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Het was een mooie, geslaagde dag over de betekenis van de sociale leer van de Kerk voor de huidige seculiere maatschappij onder de titel “Vernieuwing en traditie” en allerlei prominente sprekers waren gekomen om dit thema in al zijn facetten toe te lichten.Seminaristen nemen deel aan KJD
nieuws - zaterdag, 10 november 2012
Zondag 4 november 2012 hebben de studenten van ons seminarie deel genomen aan de KJD te Den Bosch. De ontmoetingen met leeftijdgenoten en met tieners leverden goede gesprekken op.Van harte proficiat!
nieuws - zaterdag, 13 oktober 2012
Vrijdag 12 oktober 2012 werden op De Tiltenberg de baccaulaureaatsexamens afgenomen. Dhr. Sander Zwezerijen slaagde met een uitstekend resultaat! Hem zal de titel verleend worden van baccalaureus in de theologie.Zeer geslaagd met veel regen en zegen van boven...
nieuws - donderdag, 3 mei 2012
Ruim 130 leden van de gebedskring van ons semiarie waren ingegaan op de uitnodiging voor de jaarlijkse gebedsdag. De pontificale hoogmis gecelebreerd door onze bisschop mgr. Punt was een goede start voor een bijzondere dag.nieuws - donderdag, 13 oktober 2011
Op donderdag 13 oktober hebben drie studenten van het Filosofisch-Theologisch Instituut Sint Willibrord ten dienste van de priesteropleiding, hun baccalaureaatsexamen in de Theologie met goed gevolg afgesloten.nieuws - zaterdag, 1 oktober 2011
Op zaterdag 1 oktober werd op De Tiltenberg de tweede Misdienaarsdag gehouden, met bijna het dubbele aantal deelnemers van de eerste keer: bijna negentig misdienaars kwamen naar het seminarie voor een gevarieerd programma van spelen, creatieve activiteiten, gebed en de Heilige Mis.nieuws - zondag, 27 maart 2011
Op 25 maart, hoogfeest van de aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) vierde het seminarie alsnog zijn ‘dies’. De seminaristen van De Tiltenberg, van het Redemptoris Mater-seminarie en van het seminarie in Vogelenzang, bezochten het heiligdom van Sint Bonifatius in Dokkum, het planetarium in Franeker en Harlingen, waar de dag werd besloten met vespers en maaltijd.nieuws - zaterdag, 2 oktober 2010
Afgelopen zaterdag 25 september vond de Misdienaarsdag plaats die door het bisdom Haarlem-Amsterdam en de Tiltenberg was georganiseerd. Zoals de hulpbisschop mgr. Van Burgsteden zei tijdens de H. Eucharistieviering, was het ‘een unicum’: het was de eerste keer dat zo’n dag in ons bisdom georganiseerd werd.nieuws - maandag, 27 september 2010
De bedevaart van het seminarie naar Rome heeft veel mooie herinneringen achtergelaten, waarin we U door enkele foto’s graag willen laten delen. De foto’s zijn van Vincent Emmanuel en Johannes van Voorst. De eerste foto is een groepsfoto. genomen vlakbij het huis waar we in Rome verbleven.Seminaristen bij jongerenprogramma
nieuws - maandag, 22 maart 2010
Het jongerenprogramma van de Stille Omgang dat wordt georganiseerd in de - overigens lang geleden aan de eredienst onttrokken - Mozes en Aäronkerk trekt ieder jaar weer veel jongeren uit het hele land.nieuws - dinsdag, 2 februari 2010
Maandag 1 februari 2010 vierde het Grootseminarie St. Willibrord zijn koperen jubileum. 12½ Jaar geleden begonnen in de gebouwen van de zusters Karmelietessen aan de Bekslaan te Vogelenzang, is het seminarie vijf jaar geleden verhuisd naar ‘De Tiltenberg’, aan de andere kant van het dorp.nieuws - donderdag, 17 december 2009
De laatste week voor de kerstvakantie wordt door allerlei feestelijke gebeurtenissen gekenmerkt. Maar het belangrijkste is natuurlijk de geestelijke voorbereiding op de geboorte van de Verlosser.Acht diakens gewijd voor Bisdom Haarlem-Amsterdam
nieuws - zaterdag, 21 november 2009
Vandaag, op de gedachtenis van de opdracht van Maria in de tempel, hebben acht mannen de diakenwijding ontvangen, voor ons bisdom sinds 1967 het grootste aantal tijdens één wijdingsplechtigheid.Priesterstudenen van Nederland
nieuws - vrijdag, 6 november 2009
Vanavond werd het tweedaags symposium voor de priesterstudenten van Nederland afgesloten dat op de Tiltenberg gehouden is. Spreker was mgr. M. Piacenza, secretaris van de Congregatie voor de Clerus.nieuws - zaterdag, 15 augustus 2009
De grote kapel was helemaal vol en velen moesten staan. Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming is in het heiligdom van Heiloo onder grote belangstelling gevierd.nieuws - woensdag, 27 mei 2009
Voor een toekomstig priester is het best wel nuttig als hij kan koken. Want lang niet in elke parochie is dat verzorgd. Bovendien is koken een leuke hobby, als je er tenminste iets van weet te maken. Kok Arjen Passchier van De Tiltenberg heeft daarom het initiatief genomen de seminaristen die dat willen, koken te leren. Deze week ging de kookcursus van start. Wat tijdens de les was voorbereid, werd bij het middagmaal gegeten, zodat iedereen kon constateren dat de eerste les goed was geslaagd.Ontmoetingen in de eeuwige stad...
nieuws - vrijdag, 24 april 2009
Ruim veertig deelnemers aan de Romereis van het Sint Bonifatius-instituut keerden woensdagavond 23 april voldaan terug van een weekje Rome. De ontmoetingen met elkaar, met 2000 jaar katholieke Kerk en met de levende Heer in de dagelijkse Eucharistie waren zeer verrijend. Ook ontmoetingen met dr. Antoine Bodar, zuster Anima Christi, algemeen rector Peter Willi van de geestelijke familie ‘Het Werk’, de medewerkers van de pauselijke Raad ‘Cor Unum’, rector magnificus mgr. Salvatore Fisichella en decaan mgr. Renzo Gerardi en niet te vergeten paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie maakten de reis onvergetelijk. Overal in Rome waren de mensen van De Tiltenberg te herkennen aan hun gele rugzakjes met witte opdruk.Geïnteresseerden in de priesteropleiding op bezoek
nieuws - zondag, 1 maart 2009
Het oriëntatieweekend is voor de deelnemers een goede ervaring geweest. Zij maakten kennis met de Bisschop, met de seminaristen en met elkaar, hoorden getuigenissen van seminaristen, kregen een inleiding van de spirituaal en van de rector en maakten een duinwandeling. Ook hoorden zij over de martelaren van Gorcum waarvan de relieken in de kapel worden bewaard. Een tienergroep deed op zondag aan de Eucharistieviering mee, kregen een rondleiding en deden een spel in het bos. Meer foto's ook in de fotogalerij.Sint Bonifatius gaat naar Rome
nieuws - maandag, 23 februari 2009
Op maandag 23 februari vond de informatie-avond plaats voor de Rome-reis van het Sint Bonifatius-instituut. Veertig personen hebben zich ingeschreven om in de week na Pasen af te reizen naar de eeuwige stad.Jaardienst voor overleden diakens Juan en Quinton
nieuws - dinsdag, 6 januari 2009
Voor de eerste Willibrordlezing van het jaar 2009 was op maandag 5 januari prof. dr. A. Denaux te gast, decaan van de Faculteit voor Katholieke Theologie te Utrecht.Paulusjaar feestelijk gevierd
nieuws - zaterdag, 27 september 2008
“Als Bisschop ben ik me er zeer goed bewust van dat de groei van onze opleidingen niet het resultaat van menselijk werk is, maar een gave van God en de vrucht van gebed.” Met deze woorden bedankte mgr. dr. J.M. Punt de leden van de gebedskring van De Tiltenberg die voor de jaarlijkse gebedsdag - dit keer ter ere van Sint Paulus, apostel van de volkeren - waren gekomen.