Nieuwe publicatie: Nieuw leven in Jezus’ Hart

gepubliceerd: woensdag, 18 juni 2014
Nieuwe publicatie: Nieuw leven in Jezus’ Hart

Van oudsher is de maand juni toegewijd aan het Aller­heiligste Hart van Jezus. Het Hoogfeest ervan wordt gevierd op de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren, dit jaar op 27 juni.

In 2006, bij gelegenheid van de 50ste verjaardag van de encycliek Haurietis aquas van Paus Pius XII, schreef Paus Benedictus XVI omtrent deze devotie o.a.:

“Wanneer wij deze devotie uitoefenen, erkennen wij niet enkel dankbaar de liefde van God, maar blijven wij ons openen voor de liefde, zodanig dat ons leven zich steeds meer volgens deze liefde zal voltrekken. God, die ons zijn liefde ingestort heeft ‘in onze harten door middel van de Heilige Geest die aan ons is gegeven’ nodigt ons onvermoeibaar uit om Zijn liefde te verwelkomen. De uitnodiging om zich geheel aan de verlossende liefde van Christus te geven en zich aan Hem toe te wijden, heeft dus als eerste doel de relatie met God. Daarom is dus deze devotie, die geheel gericht is tot de liefde van God die zich voor ons opoffert, van een onvervangbaar belang voor ons geloof en ons leven in liefde.”

Ook wordt van oudsher de eerste vrijdag van de maand gewijd aan het Aller­heiligste Hart.

De Tiltenberg publiceert een werkje van de Italiaanse jezuïet Ottavio de Bertolis met meditaties en praktische suggesties tot bevordering van deze devotie.

In het voorwoord schrijft Mgr. Dr. Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam:

“De liefde van Jezus’ heilig Hart is een gekruisigde liefde en het is dan ook geen wonder dat wij Zijn heilig Hart bijzonder op vrijdagen eren, de dag van Zijn kruisdood, de dag waarop Hij voor ons tot het uiterste ging. Liefde is met het kruis verbonden. Wie liefheeft zal moeten lijden, al was het maar omdat het lot van hen die lijden je raakt. Wie lijdt met liefde, voegt zich in het lijden van Jezus in en zijn lijden krijgt een nieuwe betekenis en waarde. Wie niet liefheeft lijdt ook, maar anders: lijden zonder liefde is een hel. Jezus’ Hart wijst hier de weg. Uit de verering van Zijn Goddelijk Hart vloeien dan ook veel genaden naar ons toe en wij leren ons lijden te dragen. En deze verering helpt ons bovendien om steeds meer aan de verlangens van Zijn Hart te beantwoorden.”