Priesterwijding Haarlem: ‘2-0 voor Jezus’

gepubliceerd: dinsdag, 17 juni 2014

Op zaterdag 14 juni zijn in de kathedrale basiliek St. Bavo te Haarlem Mario Agius uit Malta en Johannes van Voorst tot Voorst uit Vught tot priester gewijd. In de goedgevulde kathedraal was de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Punt, de hoofd­cele­brant.

Na de ontstane oranje-euforie de avond ervoor door de 5-1 overwinning van het Nederlandse voetbalteam, was de kathedraal nu een plek van spirituele euforie, zo stelde de bisschop. Twee nieuwe priesters betekende een duidelijke 2-0 voor Jezus.

In zijn preek herinnerde de bisschop de nieuwe wijdelingen eraan hoezeer ook de mens van vandaag op zoek is naar Gods Liefde en barm­har­tig­heid. Het unieke van het christelijke geloof is de belijdenis dat God werkelijk mens is geworden in de persoon van Jezus Christus. Het is de taak van de priester om deze mensgeworden Liefde te verkondigen en uit te dragen. Hij drukte daarom de nieuwe priesters op het hart om altijd prioriteit te geven aan het onderhouden van een diepe persoonlijke band met Christus.

Vanuit De Tiltenberg wensen wij Mario en Johannes van harte Gods zegen toe.

(fotoserie door Wim Koopman)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.