BHV cursus op De Tiltenberg

gepubliceerd: dinsdag, 4 februari 2014

Ieder jaar wordt op De Tiltenberg een BHV cursus gehouden. BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Voor instituten zoals De Tiltenberg is het verplicht om een aantal BHV-ers op te leiden en dagelijks paraat te hebben. Zo kan er bijvoorbeeld adequaat worden gehandeld mocht iemand onwel worden op De Tiltenberg.

Het ochtend­programma ging vooral in op het verlenen van eerste hulp. Het accent lag niet zozeer op de theorie, maar het praktisch handelend optreden. Met behulp van rollenspelen kwam iedereen om de beurt in actie. Leerzaam was het oefenen van een reanimatie. Ook het gebruik van een AED apparaat kwam hierbij aan de orde. Een paar jaar geleden is dit reanimatie-hulpmiddel aangeschaft door De Tiltenberg. Bij correct gebruik hiervan kan dit de overlevingskans van een slachtoffer vele malen verhogen.

De training werd gevolgd door twee medewerkers van De Tiltenberg, tien seminaristen en twee deelnemers van het hoofdkantoor van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het middag­programma ging voornamelijk over hoe te handelen bij uitbrekende brand. Populair onderdeel hiervan is altijd het blussen van een ‘echte’ brand. Later als priester kan voor de seminaristen deze BHV training nog wel eens goed van pas komen. De Tiltenberg probeert de studenten dan ook de mogelijkheid te bieden tenminste één keer deze training te volgen.