Thomas van Aquino - Preken over de Geloofsbelijdenis

Boekpresentatie

gepubliceerd: donderdag, 31 januari 2013
Thomas van Aquino - Preken over de Geloofsbelijdenis.
Thomas van Aquino - Preken over de Geloofsbelijdenis.

Naar goede gewoonte vindt op 4 februari aanstaande om 16.00 uur de jaarlijkse St. Thomaslezing plaats. In het kader van het Jaar van het Geloof zal Prof. Dr. H. W.M. Rikhof, professor emeritus systematische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie (Tilburg-Utrecht) en jarenlang directeur van het Thomas Instituut te Utrecht, spreken over het thema “Sint-Thomas over het geloof als theologische deugd”.

Bij deze gelegenheid zal ook het nieuwe boek “Thomas van Aquino – Preken over de Geloofsbelijdenis” (Parthenon, Almere) ge­presen­teerd worden.

Dit werk is het resultaat van een samen­werking tussen de Tiltenberg en het Thomas Instituut te Utrecht (Tilburg University).

Het boek bevat de eerste Nederlandse vertaling ooit, met inleiding en annotaties, van een aantal centrale teksten van Thomas van Aquino waarin hij de geloofsbelijdenis uitlegt.

Programma

16.00 uur: Prof. Dr. H. Rikhof: “Sint-Thomas over het geloof als theologische deugd”
16.50 uur: Dr. J. Vijgen: “Ontstaan en achtergrond van het werk ‘Thomas van Aquino – Preken over de geloofsbelijdenis’”
17.00 uur: Prof. Dr. H. Schoot: “De actuele betekenis van Thomas’ uitleg van de geloofsbelijdenis”
Aansluitend Vespers en H. Mis.

Meer informatie over het werk is te vinden op de site van de uitgeverij Parthenon. Tijdens deze middag zal het werk, samen met andere titels uit het fonds van Parthenon, te koop aangeboden worden.