Succesvolle vastenactie voor Tanzania

gepubliceerd: woensdag, 4 april 2012
‘Sister Maggie’ (uiterst links) met haar medezusters in Tanzania
‘Sister Maggie’ (uiterst links) met haar medezusters in Tanzania
Succesvolle vastenactie voor Tanzania

Gedurende de veertigdagentijd hebben we tweemaal een boekenveiling georga­ni­seerd voor de seminaristen en dit met groot succes want samen brachten deze veilingen niet minder dan € 1001,50 op. Het waren bovendien ook nog twee zeer gezellige avonden waarin de studenten konden tegen elkaar opbieden en bepalen hoeveel ze wilden geven aan een Guardini, een altaarmissaal, een Hebreeuws woordenboek, een boek met preken van Augustinus etc. Sommigen gingen dan ook letterlijk aan de haal met een paar meter boeken!

We zijn blij dat we dit bedrag, samen met de bijdrage van de studenten van het Sint-Bonifatius­instituut, kunnen schenken aan de missie van Zuster Maggie in Tanzania. Zuster Maggie verbleef een tijd lang op de Tiltenberg samen met haar zeer gewaardeerde medezusters van het 'Institute of the Poor Sisters of our Lady' die hier voor ons het huishouden besturen.

Zuster Maggie is nu werkzaam in het klein­semi­narie van het bisdom van Kahama in Tanzania, een afgelegen streek met een grote nood aan zuiver drinkwater en elektriciteit.