Dr. A. van den Hout 12½ jaar priester

gepubliceerd: dinsdag, 29 november 2011
Dr. Van den Hout neemt de felicitaties in ontvangst
Dr. Van den Hout neemt de felicitaties in ontvangst
v.l.n.r. spirituaal pater V. McMahon, Deken E. Moltzer, de jubilaris dr. A. van den Hout en vicaris J. Vriend bij de diakenwijding in november 2011
v.l.n.r. spirituaal pater V. McMahon, Deken E. Moltzer, de jubilaris dr. A. van den Hout en vicaris J. Vriend bij de diakenwijding in november 2011

Op 29 november gedenkt Dr. André van den Hout, docent en staflid van De Tiltenberg en vice-officiaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam, dat hij 12½ jaar geleden tot priester is gewijd in de kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem. Op de dag zelf vierde hij de heilige Mis met de zusters van Casa Carmeli in Vogelenzang, waar hij woo­nachtig is, en tracteerde hij de seminarie­gemeen­schap. Op 8 december aanstaande zal zijn koperen priesterjubileum worden gevierd tijdens het dies-uitstapje van het seminarie.

Prof. Dr. André van den Hout is afgestudeerd in de klassieke talen aan de Universiteit van Nijmegen, hij heeft een licentiaat in de theologie van de Pauselijke Lateraanse Universiteit en is doctor in het canoniek recht van de Pauselijke Universiteit Santa Croce. Hij doceert zowel aan het filosofisch-theologisch instituut Sint Willibrord voor de priester­opleiding als aan het Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen Sint Bonifatius, waar hij ‘ordinarius’ is.

Van harte wensen wij Dr. van den Hout proficiat met deze dag en wensen hem vele gezegende en gezonde jaren toe als priester in dienst van Christus en Zijn Kerk.