Diakenwijding in fraai gerestaureerde St. Vituskerk

gepubliceerd: zaterdag, 12 november 2011
Diakenwijding in fraai gerestaureerde St. Vituskerk

Op 12 november vond bij stralend weer in de St. Vitus­kerk te Hilversum de diaken­wijding plaats van de permanent diakens Henk Bak, Marcel de Haas, Henk Schrader en dr. Erik Sengers en de transeünt diakens Peter Piets en Jim Schilder. Door handoplegging en gebed van de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt, werden zij tot diaken gewijd. De bisschop herinnerde in zijn homilie aan de uitdagingen van onze tijd, waarin de nieuwe diakens geroepen zijn om man Gods te zijn en het evangelie te verkondigen.

De plechtigheid werd opgeluister door zang van een van de koren van de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem, die door restauratie­werk­zaam­heden voor een zo grote plechtigheid niet kon worden gebruikt. Ruim zevenhonderd gelovigen waren gekomen om de pechtigheid bij te wonen in de ‘kathedraal van het Gooi’ zoals de Sint Vitus­kerk wel wordt genoemd.

De zes kandidaten hebben hun vorming naar het diaconaat aan De Tiltenberg gevolgd, hoewel Erik Sengers reeds theologie had gestudeerd aan wat nu de Faculteit voor Katholieke Theologie in Utrecht is en Henk Bak een deel van zijn opleiding aan de Fontys hoge­school heeft gedaan. Zoals reeds eerder vermeld hebben alle nieuwe diakens reeds een aan­stelling in een parochie gekregen: Henk Bak is diaken in Monnickendam, Marcel de Haas wordt aangesteld in Amsterdam Oost, de Anna, Bonifatius, Gerardus Majella parochie, Henk Schrader in de regio De Helder, dr. Erik Sengers is staf­medewerker voor Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam en verbonden aan de parochie van Amsterdam Zuid-Oost (Bijlmermeer, ‘De Graankorrel’), Peter Piets volbrengt zijn pastorale jaar op weg naar de priester­wijding in Edam-Volendam en Jim Schilder in de St. Nicolaas­parochie te Amsterdam (binnenstad).

Een twintigtal diakens was aanwezig om de nieuw-gewijden in hun kring op te nemen en te begroeten door de vredeswens.

Na afloop van de wijdingsplechtigheid was er gelegenheid om te feliciteren, waar velen gebruik van maakten; voor de genodigden was er een buffet in het St. Annagebouw achter de kerk.

Bij de foto's: 1. mgr. J. Punt en diaken J. Meijer van de St. Vitus­kerk; 2. de wijdelingen liggen plat terneer bij de Litanie van alle heiligen; 3. de handoplegging vormt samen met de kern van het wijdingsgebed de eigenlijke wijding; 4; concelebrerende priesters vlnr rector G. Bruggink, spirituaal pater V. McMahon; deken E. Moltzer; docent en vice-officiaal dr. A. van den Hout en Vicaris J. Vriend; 5. De nieuw gewijde diakens, vlnr Henk Bak, Henk Schrader, Jim Schilder, Marcel de Haas en Erik Sengers; Peter Piets is niet zichtbaar op de foto; 6. diakens Erik Sengers en Peter Piets.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.