Dr. José Manuel Tercero Simòn 12½ jaar studieprefect

gepubliceerd: zaterdag, 8 oktober 2011
Dr. Simòn, kardinaal Piacenza  en Mgr. Punt
Dr. Simòn, kardinaal Piacenza en Mgr. Punt
Dr. Simòn, rector Jan Hendriks, rector Jan Vries en rector Luc Georges in de H. Grafkerk in Jeruzalem
Dr. Simòn, rector Jan Hendriks, rector Jan Vries en rector Luc Georges in de H. Grafkerk in Jeruzalem

Op vrijdag­avond 7 oktober hebben de stafleden van het filosofisch-theologisch instituut Sint Willibrord gevierd dat Dr. José Manuel Tercero Simòn 12½ jaar aan de opleiding verbonden is als studieprefect.

Het instituut dat ten dienste staat van de priester­opleiding van de seminaristen van het groot­semi­narie en het Redemptoris Mater-seminarie, is sinds het jaar 2000 geaffilieerd met de Pauselijke Lateraanse Universiteit en het is vooral de studieprefect die deze contacten onderhoudt en er toezicht op houdt dat alle verplichtingen van geaffilieerde instituten nauwgezet worden geïmplementeerd.

De studieprefect is voorts verant­woorde­lijk voor het studie­programma, in overleg met de genoemde Universiteit en met de rector van De Tiltenberg, hij bereidt de studiegids voor en begeleidt het studie-curriculum van de studenten. Studenten die andere studies hebben gevolgd voordat zij op De Tiltenberg begonnen, kunnen soms gebruik maken van vrij­stellingen. Daar komt bij dat voor de buitenlandse studenten de verblijfsvergunning moet worden geregeld en vernieuwd. Ook hiervoor draagt de studieprefect verant­woorde­lijkheid in samen­werking met de heer drs. Pieter Klaver.

Jaarlijks maken de seminaristen een groot werkstuk en zij sluiten de studie af met een bacclaureaatsscriptie in de theologie, waarbij opnieuw de studieprefect toeziet dat de studenten de verschillende stappen naar werkstuk of scriptie tijdig zetten. Daarnaast is dr. Tercero Simòn moraal-theoloog en psycholoog en doceert hij op beide terreinen, met een hoofdaccent op de moraaltheologie, in welk vakgebied hij wordt bijgestaan door niemand minder dan de Aarts­bisschop, mgr. dr. W.J. Eijk, met wie hij dit studiejaar de cursus fundamentele moraaltheologie doceert. Op het gebied van de bio-ethiek en theologie van het lichaam doceren voorts drs. S.F.J. van Aken en mw. drs. E.M.G. van Aken-de Graaf.

Bij gelegenheid van het feestelijk etentje bedankte de rector dr. Tercero voor zijn trouwe, deskundige en zorgvuldige inzet, met groot geduld en een priesterlijk hart, dat door de studenten zeer wordt gewaardeerd.