Admissio diakenkandidaten

gepubliceerd: zaterdag, 8 oktober 2011
De nieuwe kandidaten voor de diakenwijding met de hulpbisschop
De nieuwe kandidaten voor de diakenwijding met de hulpbisschop
Felicitaties van mgr. J. van Burgsteden
Felicitaties van mgr. J. van Burgsteden

De hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, mgr. J.G.M. van Burgsteden SSS, heeft op zaterdag 8 oktober aan twee kandidaten voor het permanent diaconaat de ‘admissio’ verleend: Paul Goossens uit Uithoorn en Denny Tilon uit Almere werden officieel opgenomen onder de kandidaten voor het diaconaat.

De admissio vond plaats tijdens de H. Eucharistie­viering aan het begin van de studiedag van het Sint Bonifatius-instituut dat volgende week zijn 12,5 jarig bestaan viert met een studiedag over kerk en media (info en opgave bij: mkarsten@tiltenberg.org). De kandidaten beloofden zich in antwoord op de roeping van de Heer zo te vormen dat zij tezijnertijd geschikt bevonden kunnen worden om toegelaten te worden tot de heilige diaken­wijding en dat zij Christus en de Kerk trouw kunnen dienen. De Bisschop riep op tot het gebed van de gelovigen voor deze kandidaten en bekrachtigde dit met zijn zegen opdat Paul en Denny in hun roeping mogen volharden en zich met een oprechte liefde binden aan Christus.

In zijn inleidend woord en de homilie beklemtoonde mgr. Van Burgsteden het belang van de innerlijke openheid. Het is van belang niet innerlijk voorbij te gaan aan de woorden van God die worden uitgesproken of gezongen, maar ze binnen te laten en te overwegen. Daarom is het cruciaal dat de gelovige God benadert met de houding van een smekeling die tot Zijn troon komt, ook al druist dit nog zo tegen de tijdgeest in.

Na de viering ontvingen de beide kandidaten de felicitaties van de hulpbisschop, de rector en spirituaal en van hun mede­studenten.