Lichte vertraging bouw tuinzaal

gepubliceerd: donderdag, 16 juni 2011
Restauratie kapel, zomer 2010
Restauratie kapel, zomer 2010

De bouw van de ‘tuinzaal’ op De Tiltenberg heeft opnieuw een lichte vertraging opgelopen. De ‘tuinzaal’ is de ontmoetingsruimte die aan achterzijde van het hoofdgebouw van De Tiltenberg wordt aangebouwd.

De aanbesteding van de bouw vindt momenteel plaats en de verwachting is dat de bouw daarom pas na de bouwvak zal kunnen beginnen. Dit werd door de algemeen econoom van het bisdom Haarlem-Amsterdam, drs. E. Duijsens, gemeld tijdens de vergadering van de Raad voor Economische Aangelegenheden van het Groot­semi­narie die op 15 jui is gehouden.

Aanvankelijk was de planning dat de bouw al voor de zomer­vakantie gereed moet zijn, maar wijzigingen die op het laatste moment in het ontwerp zijn aangebracht en enige vertraging in de uitvoering van de nodige berekeningen, hebben met zich mee gebracht dat de aanbesteding pas eind juni kan plaatsvinden (als alles nu verder goed gaat...). Dit betekent helaas ook dat het gebouw waar­schijn­lijk niet gereed zal kunnen zijn voor de viering van het 12½-jarig bestaan van het Sint Bonifatius­instituut die op 15 oktober zal plaatsvinden met een syposium over Kerk en media. Wel zal dat jubileum een gelegenheid zijn waarop de gasten van die dag de vorderingen van het bouwproces in ogenschouw kunnen nemen.

Vorig jaar zomer is de kapel gerestaureerd (zie foto), dit jaar worden het klokkentorentje en de achtervleugel aangepakt in samenhang met de nieuw te bouwen tuinzaal die rechts van de klokkentoren aan de achterzijde van het hoofdgebouw moet komen.