Syrisch Orthodoxe Aartsbisschop over eenheid met de paus

gepubliceerd: maandag, 6 juni 2011
Rector J. Hendriks, mgr. J. Punt, Mor Polycarpus en Mor Gregorios
Rector J. Hendriks, mgr. J. Punt, Mor Polycarpus en Mor Gregorios
Z. Em. Mor Gregorios tijdens de lezing
Z. Em. Mor Gregorios tijdens de lezing

Op de eerste maandag van de maand juni werd de Willibrordlezing op De Tiltenberg gehouden door Zijne Eminentie Mor Gregorios Juhanun Ibrahim, Syrisch Orthodox Aarts­bisschop van Aleppo, de tweede stad van Syrië, in aanwezigheid van de Nederlandse aarts­bisschop Polycarpus van de Syrisch Orthdoxe christenen, pater Antonios Saliba, Syrisch Orthdox pastoor van Amsterdam en enkele priesters en gelovigen van deze oude Kerk, die in zeer goede relatie en grote eenheid staat met het bisdom Haarlem-Amsterdam en de katholieke kerk in het algemeen.

Mor Gregorios sprak in zijn lezing over de oecumenische relaties met de Rooms-Katholieke Kerk: veel obstakels zijn al overwonnen. Het concilie van Chalcedon (451) dat eeuwenlang een struikelblok leek, verdeelt de oude Oosterse kerken en de Romana niet meer sinds een gezamenlijke geloofsbelijdenis van de syrisch-orthodoxe patriarch en de paus in 1984. Het moeilijkste punt is het primaat van de paus en met name de jurisdictie over de universele Kerk. Aarts­bisschop Polycarpus vulde hier aan dat hij het primaat maar niet een suprematie van de paus kon erkennen.

Bij de lezing was ook de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, aanwezig, die met de Aarts­bisschop samenwerkt met het oog op het bereiken van eenheid onder alle christenen inzake de paasdatum. Rector Hendriks beloofde de Aarts­bisschop bijzonder gebed voor de eenheid van de christenen en voor een goede en rechtvaardige oplossing voor de moeilijke situatie waarin de christenen in het midden-oosten op dit moment verkeren.