Priesterwijding in Utrecht

gepubliceerd: zondag, 15 mei 2011
Priesterwijding door handoplegging van mgr. Eijk
Priesterwijding door handoplegging van mgr. Eijk
Tijdens de litanie van alle heiligen ligt de wijdeling plat ter aarde
Tijdens de litanie van alle heiligen ligt de wijdeling plat ter aarde
Handoplegging door rector Hendriks
Handoplegging door rector Hendriks

Op zaterdag 14 mei heeft de aarts­bisschop, mgr. dr. W.J. Eijk, de eerste oud-seminarist van De Tiltenberg tot priester gewijd. Karel Donders, afkomstig uit Arnhem, koos tijdens zijn pastorale jaar in Heemstede terug te gaan naar zijn thuisbisdom.

De aarts­bisschop wees in zijn homilie op het belang van een hechte band van de priester met Christus, met name door trouw aan het gebedsleven. De priester moet zijn als een gebrand­schilderd raam dat de prachtigste kleuren laat zien als het licht erdoorheen valt. Ook de priester moge zo transparant zijn dat het licht van Christus door hem heen kan stralen. Menig uittreden begon ermee dat de huishoudster merkte dat zij het brevier van de kapelaan moest afstoffen, aldus de aarts­bisschop.

Bijna zestig priesters woonden de priester­wijding bij en legden Karel Donders de handen op, waaronder veel priesters met wie de wijdeling had gestudeerd in het seminarie of bij wie hij stage had gedaan. Uit Heemstede, Groenlo en Arnhem waren veel parochianen gekomen om de wijding bij te wonen, zodat de kathedraal geheel gevuld was. Priester­studenten van het aartsbisdom dienden de wijdingsplechtigheid.

De nieuwe priester wordt aangesteld in de parochie waar hij reeds werkzaam is.

Moge de Heer hem zegenen en beschermen
en zijn hart vormen naar het hart van de Goede Herder
die - nederig en zachtmoedig -
uit liefde voor ons mensen
Zijn leven heeft gegeven.
Moge de Heer hem bewaren en leiden
opdat zijn priesterlijk werk rijkelijk vruchtbaar zal zijn!