Masterthesis over de St. Bavo

gepubliceerd: vrijdag, 8 april 2011
Rector Hendriks en mw. Laura Bolondi
Rector Hendriks en mw. Laura Bolondi

Vrijdag 8 april was de architecte mw. Laura Bolondi te gast in het seminarie. Daar en aan het begin van de vergadering van de priesterraad die ’s middags in het bisschopshuis plaatsvond, presenteerde zij haar master-thesis over de symboliek en de liturgische inrichting van de kathedrale basiliek St. Bavo, waarmee zij een master behaalde in architectuur, gewijde kunst en liturgie aan de Europese Universiteit te Rome.

Deze door de heilige Stoel erkende studierichting biedt de mogelijkheid aan reeds afgestudeerde architecten, zoals mw. Bolondi, om een kerkelijke accreditatie te behalen en daarmee een erkenning als deskundige op het gebied van kerkenbouw en de inrichting van kerkgebouwen, met name van de liturgische ruimten. Dit is een eerste stap naar een meer verantwoorde omgang met het kerkgebouw, zodat de inrichting ervan gemakkelijker zal beantwoorden aan de bedoelingen van de katholieke liturgie.

In de studie doet de architecte, die momenteel aan de TU in Delft werkzaam is, een voorstel voor een herinrichting van de liturgische ruimte van de kathedrale basiliek dat nog van pas kan komen gezien de algehele restauratie die de kathedraal momenteel ondergaat.