Maandag Feestelijke Willibrorddag

gepubliceerd: zaterdag, 5 maart 2011
Maandag Feestelijke Willibrorddag

Maandag 7 maart belooft een feestelijke dag te worden op De Tiltenberg. Pastoor Frans Geels viert zijn zilveren priesterfeest. 25 jaar geleden werd hij door mgr. dr. J. Lescrauwaet tot priester gewijd. Sinds tien jaar is hij naast zijn andere taken werkzaam op het seminarie als supervisor en docent van de cursus ‘Het pastorale gesprek’. Ook geeft hij een cursus ‘omgaan met verlies, crisis en trauma in de pastorale zorg’.

Op die dag houdt mgr. drs. A.H. van Luijn sdb, apostolisch admini­strator van het bisdom Rotterdam en voorzitter van de bisschoppen­confe­rentie, de willibrordlezing. Ook die heeft een bijzonder tintje omdat mgr. Van Luyn die ieder jaar een dergelijke lezing in het seminarie heeft gehouden, afscheid neemt als bisschop van Rotterdam. En last but not least is het in deze dagen ook 12½ jaar geleden dat mgr. dr. J.M. Punt het bestuur van het bisdom Haarlem (nu: Haarlem-Amsterdam) op zich nam, na het plotselinge overlijden van mgr. H. Bomers op 12 september 1998.

Om 16.00 uur houdt mgr. Van Luyn zijn lezing over de sociaal-ethische oriëntatie in de financieel-economische crisis. Om 17.30 uur volgt de Pontificale Heilige Mis waarin de zilveren jubilaris, pastoor F. Geels de preek zal verzorgen.