‘De kracht van het gezin’ verschenen

gepubliceerd: zondag, 16 januari 2011
De kracht van het gezin
De kracht van het gezin

Een nieuwe publicatie van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk is verschenen. Het betreft de bundel ‘De Kracht van het Gezin’.

Verslag studie­middag

Verslag van de studie­middag over de Nota Gezinsbeleid 2008 van het kabinet Balkenende IV op 23 oktober 2009 door het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Lange tijd heeft rond huwelijk en gezin een sfeer van oubolligheid gehangen. Vanaf de jaren zeventig werden beide stap voor stap van hun aureool ontdaan. Het was aan het individu of het een betrekking met een ander individu aanging en hoe deze betrekking gestalte kreeg. Tegen deze stroming in hebben christenen het wezenlijk belang van deze twee instituties verdedigd. Geleidelijk aan is het besef weer gegroeid van het belang van het huwelijk en vooral ook van het gezin. Het gezin als kleinste gemeen­schap binnen de samenleving is de natuurlijke omgeving waar kinderen worden geboren, geborgenheid en liefde leren ervaren, normen en waarden aanleren en worden voorbereid op hun verdere leven. Hart en dragende kracht van dit gezin is de liefdes­gemeen­schap van man en vrouw. Dit boek bevat de lezingen van de studie­middag en de samenvatting van de nota.

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

De prijs van de bundel bedraagt € 9,95 , exclusief verzend­kosten € 1,76, totaal € 11,71. U kunt deze bundel bestellen door een e-mail te sturen aan de secretaris van het CSLK, mevrouw M. Karsten-Vrusch, mkarsten@tiltenberg.org , en door het bedrag over te maken naar rekening nummer 4986352 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vogelenzang, o.v.v. de naam van de publicatie èn uw eigen naam en woon­plaats. Wij zullen na ontvangst van betaling de bestelling aan u toezenden.