Willibrordlezing

Afscheid P. vd Horst

gepubliceerd: dinsdag, 4 januari 2011

Op maandag 3 januari vond de eerste Williborddag van het nieuwe jaar plaats, waarop gevierd werd dat de heer Piet van der Horst 12½ jaar zich als administrateur voor het seminarie heeft ingezet.

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt onderscheidde hem met het St. Bavo-ereteken aan het einde van de Eucharistie­viering. Tevens nam de heer Van der Horst die dag afscheid van zijn werkzaamheden voor het seminarie (hij is nu voor het Diocesaan centrum in Heiloo werkzaam), al zal hij nog vaker terugkomen om enkele werkzaamheden af te ronden. De Willibrordlezing werd die dag gehouden door Dr. ir. M. Remery, priester van het bisdom Rotterdam, die sprak over dom. Hans van der Laan osb, die nauw bij de bouw van de kapel van de Tiltenberg betrokken was en met wiens meubelontwerpen de kapel is ingericht.

Dr. M. Remery schetste Van der Laan als theoreticus (de leer van het plastisch getal), als architect, kleermaker en ontwerper van gewaden, als priester en monnik in een boeiende lezing die aandachtig werd gevolgd. Hij is twee jaar geleden gepromoveerd op het werk van dom Van der Laan en zijn proef­schrift komt dezer dagen uit bij uitgeverij Brill in Leiden.

De heer Piet van der Horst was bijna vanaf het begin van het seminarie werkzaam als administrateur, waarbij hij eigenlijk ook de facilitaire en fondswerving-activiteiten waarnam. Met de groei van de opleidingen moesten op een gegeven moment meer mensen ingeschakeld worden: een zevental personen heeft de taken van de heer Van der Horst overgenomen. Na de Eucharistie­viering waarvoor veel jonge priesters waren gekomen, was er een receptie en buffet en werd namens het seminarie een cadeau overhandigd door de rector.