Vier nieuwe diakens en een catechiste

gepubliceerd: vrijdag, 19 november 2010
Tijdens de litanie van alle heiligen
Tijdens de litanie van alle heiligen

Vandaag vond in de kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem de diaken­wijding en catechistenzending plaats. Vier mannen werden tot diaken gewijd: Johannes Belt, Han Hartog, Sibrecht Fieggen en Maciej Sendecki; deze laatste zal Deo volente tot priester gewijd worden, de andere drie zullen zich in de Kerk inzetten als permanent diaken. Ook werd de catechistenzending verleend aan Santa Jaddoe, waardoor deze zich op bijzondere wijze in de Kerk dienstbaar kan maken.

In zijn homilie wees de bisschop erop dat we als christenen soms te goed geïntegreerd zijn in onze huidige maat­schappij en daardoor onze eigenheid verliezen, tegelijk benadrukte de bisschop dat de wijdelingen geroepen zijn om in deze wereld actief te zijn en dienstbaar te zijn aan het geluk van anderen.

Willen wij hen bij hun werkzaamheden begeleiden met ons gebed.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.