Foto’s bedevaart naar Rome

gepubliceerd: maandag, 27 september 2010

De bedevaart van het seminarie naar Rome heeft veel mooie herinneringen achtergelaten, waarin we U door enkele foto’s graag willen laten delen. De foto’s zijn van Vincent Emmanuel en Johannes van Voorst. De eerste foto is een groepsfoto. genomen vlakbij het huis waar we in Rome verbleven.

Op de volgende foto celebreert aarts­bisschop Z. Exc. mgr. Dominique Mamberti, secretaris voor de betrekkingen met de staten (‘minister van buitenlandse zaken’) de heilige Mis voor de seminaristen bij het graf van de apostel Petrus. Aan het altaar ziet U van links naar rechts studieprefect dr. J.M. Tercero Simòn, de aarts­bisschop, rector J. Hendriks en dr. B. Putter.

Op de volgende foto's krijgt U een indruk van de bijeenkomst met Z. Em. kardinaal Paul Josef Cordes in de vergaderzaal van de Pauselijke raad "Cor Unum", waarvan de kardinaal de president is. Op de foto ziet U geheel rechts rector L. Georges van het diocesaan missionair seminarie ‘Redemptoris Mater’.

De kardinaal gaf een conferentie over het priester­schap naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘Why priests?’ en de seminaristen kregen volop gelegenheid vragen te stellen.

Een bijzonder moment was ook de bijeenkomst in de Congregatie voor de katholieke Opvoeding met don Thomas Frauenlob, medewerker van de Congregatie en de heilige Mis in de kerk van zuster Faustina en de barmhartige Jezus, de Santo Spirito in Sassia, met Z. Em. kardinaal Zenon Grocholewski, prefect van de Congregatie. Op de eerste foto krijgt U een indruk van deze mooie kerk vlakbij het Vaticaan, waarin ook een groot schilderij van paus Johannes Paulus is opgesteld. Op de volgende foto ziet U de celebranten . Links naast de kardinaal staat don Thomas Frauenlob, geheel rechts dr. A. van den Hout.

Na de heilige Mis met kardinaal Grocholewski woonden we de audiëntie met Z.H. paus Benedictus XVI bij die op het punt stond naar Engeland te vertrekken voor een - naar later zou blijken - zeer geslaagd bezoek.

De Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef Punt, kwam twee dagen naar Rome om een gedeelte van de bedevaart mee te maken. Hier celebreert hij de heilige Eucharistie aan het altaar van de Salus Populi Romani in de Santa Maria Maggiore.

Natuurlijk mocht ook een ontmoeting met dr. Antoine Bodar, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en woo­nachtig in Rome, in het door een Dordrechts echtpaar gestichte college bij de kerk van Santa Maria dell’Anima, de kerk waar de uit Utrecht afkomstige paus Adrianus VI begraven ligt. Op de foto spreekt Antoine Bodar tot de seminaristen en vertelt over de geschiedenis van de kerk.

Een andere Nederlander die we mochten ontmoeten was pater dr. Marc Lindeijer s.j. die ons rondleidde in de kamers van de heilige Ignatius en in de Gesù.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.