Fotoserie priesterwijding

gepubliceerd: maandag, 23 mei 2016
Fotoserie priesterwijding

Hoewel de St. Bavo­kathedraal de grootste restauraties achter de rug heeft en dus weer helemaal beschikbaar is, was deze basiliek toch bijna helemaal vol voor de wijding van Jan-Jaap en Mariusz. Beide wijdelingen brachten veel kennissen en vrienden mee en natuurlijk parochianen uit de parochies waar zij werkzaam zijn. Een vijftigtal priesters en diakens waren aanwezig om de nieuw gewijden te begroeten en hen als priester aan het altaar te zien staan om het heilig Misoffer op te dragen.

De bisschop sprak in zijn homilie onder meer over de vraag of de Kerk nog wel priesters nodig heeft nu het aantal gelovigen verminderd is en de priester niet meer op de gebruikelijke kaders van een mooie pastorie, een goede honorering, een fraaie kerk en de gebruikelijke pastorale zorg terug kan vallen. De bisschop gaf aan dat het beeld van de priester inderdaad verandert maar dat ook in vroeger tijden, bijvoorbeeld in de tijd van de apostelen, niet op ‘goede voorzieningen’ kon worden teruggegrepen: de apostelen trokken rond, zorgden zelf voor hun onderhoud, verkondigden het evangelie aan allerlei mensen, ondervonden ook veel tegen­werking en moesten veelal de marteldood ondergaan voor Christus. De priester van de toekomst zal weer meer op die eerste leerlingen gaan lijken en dat is ook niet erg.

De nieuwe priesters, ook wel ‘neomisten’ genoemd, bevelen we van harte aan in uw gebed.

(fotografe Christianne Chin A Paw maakte onderstaande fotoreportage)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.