Hans Schouten diaken gewijd

gepubliceerd: zaterdag, 17 april 2010

Op zaterdag­middag 17 april is Hans Schouten door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, tot diaken gewijd in de kapel van het Bisschopshuis.

De vroeger hervormde predikant die enige tijd geleden rooms-katholiek is geworden, is onder meer bekend van verschillende EO-programma’s. De Haarlemse Bisschop heeft hiermee het verlangen van nu diaken Schouten willen honoreren om het ambt waarin hij heel zijn leven kerkelijk dienstbaar heeft willen zijn, nu in de sacramentele gestalte van het gewijde dienstwerk te mogen ontvangen en Christus, herder en hoofd van de Kerk tegenwoordig te stellen.

Vanwege de bijzondere omstandigheden en de leeftijd van de wijdeling heeft de bisschop gedispenseerd in de zogenaamde ‘interstitia’, de tijd die normaal moet verstrijken voor het ontvangen van een volgende wijding. Op zaterdag na Pinksteren zal Hans Schouten, Deo volente, tot priester worden gewijd.

De intieme plechtigheid werd bijgewoond door enkele vrienden en bekenden van de wijdeling en de rector van de opleiding.