Foto’s paastriduüm

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag

gepubliceerd: zaterdag, 10 april 2010

Hieronder volgen enkele foto’s van de vieringen van het paastriduüm in het seminarie. Tijdens de plechtige gedachtenis van het Laatste Avondmaal op Witte donderdag, waste de Bisschop de voeten van verschillende seminaristen en gasten.

Op goede vrijdag werd de kruisweg gebeden - die door Radio Maria werd uitgezonden - met teksten van pater P. Penning de Vries sj, die hierbij herdacht werd omdat het 15 jaar geleden was dat hij plotseling overleed en hij dit jaar 50 jaar priester zou zijn. Tijdens de Goede Vrijdagplechtigheid rond het stervensuur van de Heer, werd onder meer het kruis vereerd.

Bij de paaswake ontstaken allen hun licht aan de paaskaars - ‘Licht van Christus’ - en hernieuwden hun voornemen dit licht van Christus uit te dragen.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.