Bezoek aan aartsbisdom

Een mooie dat met de studenten van het Ariƫnskonvikt

gepubliceerd: donderdag, 25 maart 2010

Op het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, Maria Bood­schap, 25 maart, brachten staf en studenten van De Tiltenberg een bezoek aan het Ariënskonvikt.

Om 11.15 uur vierden de priester­studenten gezamenlijk de heilige Mis met de Aarts­bisschop, mgr. dr. W.J. Eijk in de kapel van het bisschopshuis. Daarna vond een ontmoeting plaats met de Aarts­bisschop en de bijna voltallige staf van het aartsbisdom. In het Ariënskonvikt werd vervolgens de lunch gebruikt en in de kracht van deze spijs beklommen staf en studenten de domtoren waar zij alles van een hoger niveau bekeken. Na de vespers in de St. Willibrordkerk werd de dag afgerond met een feestelijk buffet.

Mgr. Eijk hield de studenten voor dat zij zoals Maria een blanco cheque tekenen die Onze Lieve Heer verder mag invullen: zij geven hun leven aan Christus en de Kerk met de bereidheid daar dienstbaar te zijn waar zij gezonden worden. Met Maria worden zij geroepen hun "Fiat" keer op keer te spreken. Bij de ontmoeting na de Eucharistie­viering waren behalve de Aarts­bisschop ook de beide hulpbisschoppen, mgr. T. Hoogenboom en mgr. H. Woorts aanwezig, evenals vicaris H. Pouw en de kanselier H. Zuijdwijk.

De hoop en de verwachting werden uitgesproken op een goede en vruchtbare samen­werking van De Tiltenberg met het aartsbisdom Utrecht.

De dag werd begunstigd door prachtige weers­om­standig­heden en het programma bood veel gelegenheid tot gesprek met elkaar. an het einde van de dag werden door het Ariënskonvikt twee werken over priester A. Ariëns aan de seminaristen van De Tiltenberg aangeboden. Aan rector P. Kuipers en de studenten van het Konvikt kregen het boekje Identiteit en vorming van de priester met conferenties van Mgr. M. Piacenza.