Aswoensdag

Bedenk wel, stof zijt gij...

gepubliceerd: woensdag, 17 februari 2010
Studenten St. Bonifatius tijdens een college-pauze
Studenten St. Bonifatius tijdens een college-pauze

De Kerk is op Aswoensdag de Veertigdagentijd ingegaan, een heilige tijd, waarin de gelovigen worden uitgenodigd en opgeroepen om hun leven in Christus te vernieuwen door het geven van aalmoezen, bidden en vasten. Het Humanistisch Verbond meldt in reclamespotjes: “Wij geloven in de kracht van mensen...”. Hebben zij nog nooit in een zorg­centrum of verpleeghuis gekeken? En mag die menselijke zwakheid en broosheid er eigenlijk wel zijn?

Katholieken belijden op Aswoensdag dat zij geloven in de zwakheid, de vergankelijkheid en ontoereikendheid van mensen, maar tegelijk dat dit leven - voor wie leeft in Gods liefde - niet een tragisch naderen is van dood is dood, maar een voorportaal van het eeuwig leven, waarvan in het heilig doopsel de kiem is gelegd.

Aswoensdag is daarom ook een dag waarop we dankbaar gedenken dat God mensen in hun zwakheid en zondigheid tegemoet is gekomen door in alles aan hen gelijk te worden, behalve in de zonde. Zijn voorkeur­liefde voor armen en zondaars, voor zieken en zwakken, is tegelijk een teken dat wij de zwaksten in onze samenleving niet mogen vergeten en hen met liefde en eerbied moeten omringen. Het menselijk leven dient onaantastbaar te zijn en gerespecteerd te worden vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood (vgl. P. Johannes Paulus II, Enc. Evangelium Vitae, bijv. n. 77)

Zo is Aswoensdag ook een opmaat naar de viering van de geheimen van onze verlossing.

In de kapel van De Tiltenberg is ’s morgens voor de priester­studenten de heilige Mis gevierd met het opleggen van de as. Deze week zijn er ook “major-dagen”: studenten van Sint Bonifatius die de volledige opleiding volgen, hebben cursus van woensdag tot en met zaterdag. Ook voor hen was er later op de dag een Eucharistie­viering.