Drukbezochte nieuwjaarsreceptie en verjaardag Bisschop

gepubliceerd: zondag, 10 januari 2010

Vrijdag­middag 8 januari werd de jaarlijkse nieuwjaars­receptie gehouden in het Haarlemse bisschopshuis aan de Nieuwe Gracht. Opnieuw was het drukker dan voorgaande jaren. De seminaristen onderbraken de lange rijen mensen die de Bisschop, de hulpbisschop en de vicaris-generaal de hand kwamen drukken, voor een hartelijk “Lang zal hij leven” en de overhandiging van een cadeau, want de Bisschop vierde die dag ook zijn verjaardag.

Dit jaar waren zelfs de kantoren van verschillende medewerkers van de bisschoppelijke curie opengesteld om ruimte te bieden aan de gasten, onder wie ook vele militairen, aangezien de Bisschop van Haarlem-Amsterdam ook legerbisschop is. Verschillende hoogwaaridgheidsbekleders waren aanwezig, evenals Marijke Helwegen, vele priesters, religieuzen en vertegen­woor­digers van parochies en dekenaten. Mgr. dr. J.M. Punt die op 10 januari jarig is combineerde de viering van zijn verjaardag traditiegetrouw met de nieuwjaars­receptie.