Bijeenkomst stagebegeleiders

gepubliceerd: maandag, 16 november 2009

Op maandag­middag 16 november zijn de begeleiders van de stages van de priester­studenten, diakenkandidaten en toekomstige catechisten bijeen geweest. Een vijfentwintigtal werk­begeleiders en supervisoren kwamen samen om met de stagecoördinator te reflecteren op een taak die naast extra werk ook veel vreugde verschaft: het begeleiden van toekomstige priesters, diakens en catechsisten. Op dit moment zijn 36 studenten in stage, zo vertelde de coördinator diaken P. Steur.

het grootste deel van de werk­begeleiders was gekomen om met elkaar van gedachten te wisselen. De middag werd geopend met een uiteenzetting van rector J. Hendriks over de verschillende opleidingen die aan De Tiltenberg plaatsvinden en de plaats van de stages daarin. Diaken Steur ging daarna in op de algemene doel­stellingen van de stages aan de hand van het evangelie waarin Christus Zijn leerlingen twee aan twee uitzendt. Pastoor F. Geels, supervisor, leidde het gesprek over de concrete stagebegeleiding, positieve ervaringen en eventuele verbeter­punten.

Opvallend waren de vele gunstige reacties van verschillende werk­begeleiders op het werken met ‘hun’ stagiair. Duidelijk werd dat het voor de kandidaten van groot belang is een ‘rolmodel’ te hebben in de priester, diaken, pastoraal werker of catechist die hen begeleidt. Daarom is de keuze van de eerste plaats waar een pasgewijde priester kan werken zo cruciaal, betoogde een pastoor. Rector Hendriks beklemtoonde tenslotte niet alleen het belang van de stages, waaraan door de studenten veel waarde wordt gehecht, maar uitte ook de dankbaarheid van de opleidingen van De Tiltenberg naar de werk­begeleiders die hun kostbare tijd aan de begeleiding hebben gegeven.