Academische status Tiltenberg

gepubliceerd: woensdag, 11 november 2009
v.r.n.l. rector magnificus Pauselijke lateraanse Universiteit, Z. Exc. mgr. dr. S. Fisichella; decaan faculteit theologie prof. mgr. dr. R. Gerardi; rector Tiltenberg mgr. dr. J. Hendriks; vice-directeur St. Bonifatius drs. B. Hartmann
v.r.n.l. rector magnificus Pauselijke lateraanse Universiteit, Z. Exc. mgr. dr. S. Fisichella; decaan faculteit theologie prof. mgr. dr. R. Gerardi; rector Tiltenberg mgr. dr. J. Hendriks; vice-directeur St. Bonifatius drs. B. Hartmann

Naar aanleiding van mededelingen in de pers is de vraag gesteld het academisch karakter van De Tiltenberg nogmaals te verduidelijken. Dat doen we hierbij graag.

De Tiltenberg kent een priester­opleiding waarvan het theologisch instituut sinds het jaar 2000 is geaffilieerd aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit (ook het Groot­semi­narie Rolduc te Kerkrade heeft deze affiliatie). Dit betekent dat de studenten die aan de juiste kwalificaties van voor­opleiding voldoen de studie kunnen afsluiten met de graad van het Magisterium of Baccalaureaat in de Gewijde Theologie van deze universiteit. In de ons bekende terminologie: dit is gelijk te stellen met een master (maar wel een master die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen). Afgestudeerden die dat wensen kunnen bij de afdeling Diploma-erkenning en legalisatie van de IB-groep (een instantie van de Nederlandse overheid) het recht vragen in plaats van de in Nederland niet gebruikelijke Baccalaureaatstitel de titel doctorandus te voeren. Overigens neemt de Heilige Stoel - waaronder de Lateraanse Universiteit valt - deel aan het ‘Bologna-proces’, waardoor de verleende graden ook Europees erkend zijn.

Dat geldt ook voor de graden die worden verleend in het Sint Bonifatius instituut dat eveneens onderdeel is van De Tiltenberg. Dit Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen is als academisch instituut (‘pro munere academico’) op 15 november 2008 door de Heilige Stoel (de "Congregatie voor de katholieke Opvoeding" ) opgericht en zoals de priester­opleiding verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit. Aan dit instituut kunnen de graden van Baccalaureaat en Licentiaat in de Godsdienst­weten­schappen worden behaald.

Is er dan nog verschil met de Faculteit voor Katholieke Theologie (FKT) in Utrecht? Jawel, studenten die na het behalen van de Baccalaureaatstitel een specialisatie (licentiaat) willen doen in een bepaald gebied van de Theologie of willen promoveren in de theologie, kunnen dit doen aan de FKT. Het licentiaat geeft naar canoniek recht de bevoegdheid aan een kerkelijke weten­schappelijke instelling te doceren, vaste docenten en hoogleraren van deze instellingen dienen bovendien gepromoveerd te zijn. Aan de Tiltenberg is het op dit moment mogelijk om na het Baccalaureaat (post-master) een licentiaat in de Godsdienst­weten­schappen te behalen, voor een licentiaat in de Theologie of een promotie kan men het studietraject vervolgen aan de FKT.