Terugblik op de eerste novemberdagen

Een bewogen week...

gepubliceerd: zondag, 8 november 2009

De eerste novemberdagen vormden een bewogen week. Niet alleen voor de Tiltenberg maar ook voor de andere priester­studenten, in het bijzonder voor de studenten van het Ariënskonvikt.... Een terugblik.

Op maandag 2 november vond de Willibrorddag plaats. Prof. dr. B. O'Connor uit Rome was te gast op het seminarie in het kader van de voortgezette vorming van de jonge priesters. Hij hield workshops met de priesters (en degenen die in het pastorale jaar zijn) over omgaan met spanningen en conflicten. Een dergelijk thema was ook het onderwerp van de lezing die prof. O’Connor 's middags hield voor de seminaristen. De uitgebreide ervaring op het gebied van counseling en begeleiding van deze in de Romeinse curie werkzame Canadese priester werd zeker (weer) bijzonder vruchtbaar.

Tijdens de Eucharistie­viering die avond legden acht kandidaten voor de diaken­wijding hun geloofsbelijdenis en eed van trouw af ten overstaan van de Bisschop, mgr. dr.J.M. Punt. Het waren Marcel Kaaijk, Frank Kamp, Ryan Keetelaar, Paul Koopman en Wim Timmer die tot (permanent) diaken worden gewijd op 21 november aanstaande en Pawel Banaszak, Elroy Kaak en Bruno Sestito die op diezelfde dag tot transeünt diaken worden gewijd. In deze weken van voor­bereiding bidden we voor hen en begeleiden we hen zo in hun opgang naar de grote dag. We hopen dat zoveel mogelijk mensen zich met hen in dit gebed willen verenigen.

Na deze Eucharistie­viering werd door de Haarlemse Bisschop het nieuws bekend gemaakt dat de Aarts­bisschop besloten had - de Aarts­bisschop had gesproken van een ‘zwarte dag’ en van ‘het moeilijkste besluit’ dat hij had moeten nemen - het Ariënskonvikt te sluiten en gevraagd had de priesterkandidaten aan De Tiltenberg te mogen toevertrouwen. Het is eigenlijk altijd al duidelijk geweest dat De Tiltenberg wil openstaan voor kandidaten van andere bisdommmen en religieuze instituten. Toch gaan onze gedachten op de eerste plaats uit naar de mensen van het Ariënskonvikt voor wie dit een donderslag bij heldere hemel was, een beslissing die voor hen niet gemakkelijk te verwerken is. Vier studenten waren toch nog wel naar het symposium gekomen dat later in de afgelopen week op De Tiltenberg gehouden werd voor alle priester­studenten van Nederland. Graag willen we doen wat in ons vermogen ligt om hen tegemoet te komen en de pijn te verzachten en hen te helpen zich thuis te kunnen voelen op De Tiltenberg.

Studenten kunnen aan De Tiltenberg de kerkelijke academische graad van het Baccalaureaat in de Theologie behalen op grond van de verbinding die De Tiltenberg heeft met de Pauselijke Lateraanse Universiteit, een graad die op een verzoek van de afgestudeerde aan de Nederlandse overheid, wordt ‘omgezet’ in een doctorandus-titel. Aan het Sint Bonifatius instituut kunnen de graden van Baccaleureaat en Licentiaat in de Godsdienst­weten­schappen worden behaald. De Heilige Stoel participeert met haar ondewijsin­stellingen in het zogenaamde ‘Bologna-proces’, waarin de Europese gemeen­schap tot onderlinge afstemming en erkenning van de studie-curricula en graden heeft besloten.

Op donderdag en vrijdag vond het symposium plaats voor de Nederlandse priester­studenten in het kader van het jaar van de priester. Deze dagen van ontmoeting en bezinning werden geleid door Aarts­bisschop mgr. M. Piacenza, secretaris van de Congregatie voor de Clerus (zie volgende berichten).

Op zaterdag 7 november werd het patroonsfeest van het seminarie gevierd met een speciale Eucharistie­viering en koffie met gebak. Sommige seminaristen waren die dag al weer ingeschakeld bij de voor­bereiding van de katholieke Jongerendag, het Nationaal Requiem van de Nederlandse Strijd­krachten of andere activiteiten.

Om 19.00 uur ’s avonds werd op Nederland 2 een blik op de roeping en het leven van priester­student Erik van Gelder gegeven in ‘Het derde Testament’ (zie voorgaand bericht).

Op zondag 8 november waren de meeste seminaristen actief op de Katholieke Jongerendag (zie bericht). Anderen waren aanwezig bij de viering van de 75e verjaardag van mgr. J. Stam, proost van het kathedraal kapittel en pastoor van de St. Nicolaas­kerk en de binnenstads­parochie van Amsterdam en wensten hem van harte geluk met deze bijzondere dag.

Nu wordt het weer hoog tijd voor de studie...