Allerheiligen en Allerzielen

Zij zijn ons voorgegaan

gepubliceerd: zondag, 1 november 2009

Aller­heiligen en Allerzielen richten onze aandacht op het eeuwig leven. “Wij worden heiligen genoemd en wij zijn het ook”, zegt Sint Paulus, want wij zijn door ons doopsel aan God en het eeuwig leven toegewijd. Het hoogfeest van Aller­heiligen doet ons vieren dat wij met de heiligen die ons zijn voorgegeven één gemeenchap vormen. Zij steunen ons door hun gebed en zij verwachten ons. En wij hopen door Gods genade eenmaal omgevormd te worden van de trage rups die wij vaak zijn door onze gehechtheid en zonde, tot de vlinder die verrijst, omhoog vliegt naar Gods troon.

We bidden ook voor alle overledenen gelovigen, mensen die we hebben gekend en liefgehad en anderen die ons volstrekt onbekend zijn. Wij bidden opdat zij in vrede mogen zijn.

De gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen) doet ons ook de vergankelijkheid van ons eigen bestaan beseffen. Het heeft geen zin te doen alsof wij op aarde blijven leven, wij zijn passanten, voorbij­gangers en veel van waar wij ons druk om maken is heel betrekkelijk. We zien de bladeren vallen, die juist op dat moment hun mooiste kleuren bezitten en we bidden de Heer dat door Zijn genade ook ons leven een sieraad mag zijn in Gods ogen als voor ons het moment van sterven komt...

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.