Symposium op De Tiltenberg

De gezinsnota van minister Rouvoet

gepubliceerd: vrijdag, 23 oktober 2009

Het Centrum voor de Sociale leer van de Kerk heeft op vrijdag­middag 23 oktober een symposium gehouden op De Tiltenberg over de gezinsnota van minister Rouvoet met inleidingen van prof. dr. L. Besselink, prof. dr. R. Hoksbergen, mw. C. Tax MA en jhr. prof. dr. F. Alting von Geusau. Dagvoorzitter was prof. dr. P. Koopman. In de inleidingen werd aandacht besteed aan de verschillende aspecten van de nota waarbij soms verschillende opinies naar voren kwamen. Maar de inleiders waren het er allen over eens dat de nota aanvulling en verbetering behoeft.

Kritiek­punten waren onder meer: de eenzijdige focus op het probleemgezin, waardoor eigenlijk de aandacht voor het positieve aspect van het normale gezinsleven ontbrak. Fundamenteler nog was de kritiek op de omschrijving van het begrip ‘gezin’ die de nota hanteert en die iedere band met het natuurrecht heeft los gelaten. Opgemerkt werd dat liever het begrip ‘huishouden’ zou moeten worden gehanteerd voor het samenleven van mensen onder een dak, die niet met elkaar een gezinsrelatie delen van vader, moeder en kinderen.

Er was enige teleur­stelling merkbaar bij verschillende sprekers dat een christelijke minister niet tot een formulering was gekomen die meer recht doet aan het christelijk erfgoed. Het loslaten van een begrip als natuurrecht speelt ook een rol waar het gaat om de adoptie van kinderen door homo-stellen, iets waar men name prof. R. Hoksbergen zcih tegen keerde. Prof. Alting von Geusau wees op verschillende inconsistenties in de gezinsnota. Prof. Besselink merkte op dat weinig tot geen rekening wordt gehouden met het ‘grotere gezin’ en het gezin in wijder verband, zodat de mogelijkheden tot huisvesting van grootouders of een groter kindertal uiterst beperkt zijn.

Ook naar de Bisschoppen werd een aanbeveling gedaan. Met name jhr. prof. dr. F. Alting von Geusau deed een klemmend beroep op de Bisschoppen te komen tot een duidelijk gestructureerde vorm van huwelijksvoor­bereiding voor de bruidsparen die ten overstaan van de Kerk willen huwen.

Verslaggevers van het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en Samen Kerk waren aanwezig en zullen in hun publicaties nader ingaan op de resultaten van deze studie­middag. Gestreefd wordt ook naar een eigen publicatie naar aanleiding van deze studie­middag.