450 jaar geleden bisdom Haarlem opgericht

Seminaristen actief bij jubileumviering

gepubliceerd: zaterdag, 3 oktober 2009
Diaken E. Fennis geeft voor de H. Mis de laatste aanwijzingen
Diaken E. Fennis geeft voor de H. Mis de laatste aanwijzingen

Onder grote belang­stelling - de kathedraal was geheel gevuld - werd zaterdag­middag 3 oktober met een pontificale heilige Eucharistie gevierd dat het bisdom Haarlem 450 jaar geleden werd opgericht.

Mgr. Jan Valkesteijn had voor deze gelegenheid een Mis gecomponeerd die door zo'n 300 koorleden uit allerlei parochies was ingestudeerd. De hoogmis van zondag 4 oktober wordt - in het kader van het nieuwe beleid van de RKK-uitzendingen - door de TV uitgezonden en is eveneens een plechtige viering van dit jubileum, op het feest van Sint Bavo, patroon van de kathedraal. De seminaristen van De Tiltenberg zijn bij deze gelegenheden actief aanwezig door liturgische assistentie te verlenen als misdienaar of ceremoniaris of ook door het parkeren van de auto's te regelen...

Het bisdom Haarlem heet sinds het begin van dit jaar ‘Haarlem-Amsterdam’, maar werd in 1559 als bisdom Haarlem opgericht bij pauselijke bul ‘super universas’. Het intiatief daartoe was vooral van koning Filips II uitgegaan, die door een nieuwe organisatie van de bisdommen van de Lage Landen, een dam wilde opwerpen tegen het oprukkend protestantisme. Het succes bleef helaas beperkt: van allerlei kanten kwam verzet en zeven jaar later vond de beeldenstorm plaats (1566). In de loop van de jaren daarna zouden de steden in Holland overgaan naar de prins van Oranje, wat met zich meebracht dat de uitoefening van de katholieke eredienst verboden werd en het niet langer mogelijk was de bisdommen te handhaven. Nederland werd missiegebied onder een apostolisch vicaris. Pas in 1853 kon het bisdom Haarlem opnieuw worden opgericht.