CL opent nieuw jaar

Comunione e Liberazione bijeen in de Tiltenberg

gepubliceerd: zaterdag, 3 oktober 2009

Leden van de Nederlandse tak van de door don Luigi Giussani gestichte gemeen­schap ‘Comunione e liberazione’ (Gemeen­schap en bevrijding) waren zaterdag 3 oktober bijeen in De Tiltenberg voor de start van het nieuwe werkjaar. Zij gebruikten er de lunch, volgden een programma van bezinning en ontmoeting en sloten af met de viering van de heilige Eucharistie, die werd gecelebreerd door rector mgr. Jan Hendriks. En zij genoten van de mooie seminarie-gebouwen.

Uitgaande van de christelijke ervaring en de ontmoeting met Christus komt men tot de erkenning dat Hij de vervulling is van de diepste menselijke behoeftes en verlangens. Daaruit komt het verlangen voort Hem te kennen en te doen kennen. Wanneer men veranderd is door de ontmoeting met Hem kan het eigenlijk niet anders of dit zal zich ook uitdrukken in de sociale werkelijkheid, in de cultuur en overal. Zo is de beweging van don Giussani in het maat­schappelijk leven zeer vruchtbaar geworden. Ieder jaar wordt in Rimini (Italië) de "meeting" gehouden een gebeurtenis waar honderdduizenden aan deelnemen en deze band van geloof, cultuur en maat­schappelijke werkelijkheid tot uiting komt.