Nieuw studiejaar seminarie begint

Komen en gaan...

gepubliceerd: vrijdag, 4 september 2009
Elroy Kaak verhuist naar Wijk aan Zee
Elroy Kaak verhuist naar Wijk aan Zee
Hij gaat zijn pastorale jaar doen in de parochie van Beverwijk
Hij gaat zijn pastorale jaar doen in de parochie van Beverwijk

Op zondag 6 september komen de seminaristen van De Tiltenberg terug van de zomer­vakantie. Gelukkig mag het seminarie weer een mooi aantal nieuwe studenten begroeten. het beeld is gemengd en de weg gefaseerd: van vier nieuwe studenten zijn er drie part-time; twee anderen die eerder part-time waren begonnen, zijn naar De Tiltenberg gekomen en worden ‘full-time’.

Van het Redemptoris Mater seminarie beginnen drie seminaristen - na de taal­cursus - met de studie; twee Benedictijnen van Egmond gaan eveneens de priester­opleiding volgen en tenslotte zijn er twee pre-seminaristen bijgekomen, waarvan er één intern is, in een propedeutische fase. Aan het Sint Bonifatius-instituut zijn daarnaast nog enkele studenten ingeschreven die zich oriënteren op hun roeping. En natuurlijk maken anderen die de studie en vorming hebben afgerond weer graag plaats voor een nieuwe generatie priester­studenten...!

Alles bijeen telt het Groot-seminarie nu 19 seminaristen en drie pre-seminaristen. Van hen zijn er 16 inwonend. Vier kandidaten zijn voor het bisdom Groningen, één voor het bisdom Rotterdam. In het Redemptoris Mater-seminarie voor kandidaten die de neo-cathechumenale weg volgen zijn twintig seminaristen. Met de beide Benedictijnen erbij zijn er 41 studenten en drie pre-seminaristen. In september komen daar nog enkele kandidaten voor Redemptoris Mater bij die de taalstudie gaan beginnen.

Natuurlijk is het seminarie hier heel dankbaar voor, maar belangrijker nog dan de aantallen is de geest en de Geest: laten we al deze geroepenen in ons gebed opnemen opdat de gaven die de heilige Geest in hun hart heeft gelegd mogen openbloeien en zij in een goede geest naar het priester­schap toe mogen groeien.