Priesterwijding Ignas en Dariusz

gepubliceerd: zaterdag, 6 juni 2009

Op zaterdag 6 juni heeft mgr. dr. Jozef M. Punt twee seminaristen van De Tiltenberg tot priester gewijd: Dariusz Karwowski (* 1973) en Ignas Tilma (* 1984) die daarmee op dit moment de jongste priester van Nederland is.

In Roermond werd Wilson Varela Gaviria (1978) gewijd die eveneens zijn priester­opleiding voor het grootste deel op De Tiltenberg heeft volbracht. De Haarlemse Bisschop wees er in zijn homilie op dat er in onze tijd veel religiositeit is, maar dat die allerlei kanten opgaat. “Maar wij verkondigen Christus. Dat is jullie zending”, zo hield hij de wijdelingen voor.

Tijdens de receptie op De Tiltenberg na afloop van de wijding werd het boek ge­presen­teerd met de foto’s van Lucia Ganieva.

De kathedraal was vrijwel geheel gevuld met gelovigen en een zestigtal priesters waaronder Vader Abt van de Trappistenabdij De Koningshoeven in Tilburg die gekomen waren om de wijding mee te vieren. De koor­school van de kathedraal onder leiding van Fons Ziekman liep mee in de intochtsprocessie en zorgde er weer mede voor dat het een luisterrijke viering werd.

Voor de Poolse familie van Dariusz Karwowski deed de Bisschop zijn best op een Poolse begroetingstekst, maar het is enigszins twijfelachtig of de familie het allemaal heeft kunnen volgen...

Een priester maakt veel mee, zei de Bisschop, die vertelde dat hij die week dertig jaar priester was, maar dat die tijd was omgevlogen. Er zijn diepingrijpende gebeur­te­nissen bij en mensen leveren vaak ook harde kritiek op een priester, zoals het de pastoor gebeurde die in slaap viel tijdens het maken van zijn preek en zo door de huishoudster werd aangetroffen, die becommentarieerde: "Meestal vallen de mensen in slaap bij Uw preek". Daarom moet een priester een man van vertrouwen zijn en vanuit een bovennatuurlijke zicht leven en werken.

Voor de priester­studenten die met Ignas en Dariusz hebben geleefd en gestudeerd is de wijding van hun vrienden en collega's een bijzonder mooie gebeurtenis die veel seminaristen raakt. Omdat Ignas jarenlang zorg heeft gedragen voor de zang in het seminarie kreeg hij van zijn mede-cantores een zangboek met Latijnse prefaties cadeau.

Na het feliciteren in de kathedraal kwamen de neomisten naar het seminarie waar een receptie plaatsvond met een buffet voor de genodigden. Hier werd het fotoboek "Tiltenberg" van Lucia Ganieva ge­presen­teerd, dat is uitgegeven bij Mets & Schilt te Amsterdam en voor € 25,- in de boekhandel of bij de Tiltenberg verkrijgbaar is. De bekroonde foto's van seminaristen in de kapel en in hun kamer van de intussen bekende fotografe, geven een beeld van de priester­studenten die met heel hun hart Christus willen volgen en hun leven aan Hem willen geven en tegelijkertijd toch gewone jongens zijn, ieder met zijn eigen interesses en kijk op het leven. Bij de foto's vindt de lezer een kort roepings­getuigenis in het Nederlands en Engels en een toelichting over het seminarie en de overige opleidingen die op de Tiltenberg plaatsvinden in dezelfde talen met een korte samenvatting in het Latijn.

De dag werd besloten met de door neomist Ignas gecelebreerde uit­stelling en feestelijk gezongen vespers.

Donderdag 11 juni vindt de eerste heilige Mis van de nieuwe priesters in het seminarie plaats om 10.30 uur.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.