Sociëteit Pulcheria overgedragen

gepubliceerd: maandag, 6 april 2009

De laatste voorzitter van de sociëteit Pulcheria, pastoraal werker Hans Dornseiffen, heeft op de Willibrord­avond van 6 april de bezittingen van Pulcheria overgedragen aan de studenten van De Tiltenberg. De sociëteit is een gezelligheids­vereniging van de priester­studenten die al sinds 1617 bestaat, begonnen in het Pulcheria-college in Leuven dat destijds voor de opleiding van de Haarlemse clerus was opgericht.

Hans Dornseiffen overhandigde de laatste archiefstukken van Pulcheria die stammen uit het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw, alsmede een zilveren lepel en vork uit het Philosophicum van het seminarie Warmond en een plaquette die als prijs werd uitgereikt bij voetbalwedstrijden tussen het klein­semi­narie Hageveld en het groot­semi­narie Warmond. De meeste aandacht ging echter uit naar de eerste statie van de lijdensweg van een kapelaan die staat afgebeeld met een knot wol in zijn armen die hij voor de huishoudster van de pastoor moet ophouden.

Pulcheria verhuisde aan het einde van de achttiende eeuw van Leuven mee naar Warmond en heeft ook dat laatste seminarie overleefd: toen de Katholieke Theologische Hoge­school in Amsterdam in 1967 van start ging, werd in de J.J. Viottastraat een huis met bar geopend waar de sociëteit voortgang vond, totdat een brand de sluiting van dit tref­centrum betekende.Het huis in de Viotttastraat was enige tijd geleden in het nieuws toen daar een woonkamer werd aangetroffen die nog geheel in de stijl was van de tijd dat vandaar in de tweede wereld­oorlog een Joodse familie werd weggevoerd.

Hans Dornseiffen sprak de wens uit dat de studenten Pulcheria op een of andere wijze zouden voortzetten; de huidige feest­commissie van de seminaristen zal die eretaak op zich nemen.

De rector kondigde bij deze gelegenheid aan dat volgende maand een boek van de hand van Dr. P. Hamans zal worden ge­presen­teerd met de geschiedenis van de Haarlemse priester­opleiding, nu het bisdom 450 jaar geleden is opgericht.