Christenen in het Midden-Oosten

Klem tussen Israël en Ismaël

gepubliceerd: maandag, 6 april 2009
Dr. Peter Madros pr.
Dr. Peter Madros pr.

De Palestijnse priester Dr. Peter Madros zei in de Willibrordlezing dat de christenen in het Midden Oosten in een zeer moeilijke positie verkeren ‘tussen Israël en Ismaël’, tussen Joden en Moslims. Zij worden met wantrouwen bejegend door de staat Israël omdat zij Palestijn zijn en ontmoeten meer vijandigheid van mede-palestijnen die moslim zijn, naarmate het fundamen­ta­lisme om zich heen grijpt. De Palestijnse priester was in Nederland op uitnodiging van ‘Kerk in nood’.

Dr. Madros, tweemaal gepromoveerd en vele talen machtig, hield zijn lezing goed verstaanbaar in de Nederlandse taal, met de nodige kwinkslagen. 85% van de Arabische christenen is geëmigreerd naar andere delen van de wereld omdat de situatie in het heilig land zo weinig perspectief bood. In zijn lezing en in de film van ‘Kerk in nood’ die voorafgaand aan de lezing werd getoond, werden de Nederlandse katholieken uitgenodigd de christenen in het midden oosten te steunen door gebed, door produkten van christenen uit de Palestijnse gebieden te kopen en door het heilig land als pelgrim te bezoeken.

“In de toekomst zal in Holland de islam een belangrijke werkelijkheid zijn”, zo voegde hij hieraan toe. “Wij hebben niet het recht haar te ignoreren. Wij kunnen veel van de ervaring van de Kerken in het Midden-Oosten profiteren”.

Ook had hij een bood­schap voor de aanwezige priesters en priester­studenten: “Terwijl het christelijk huwelijk het leven lang duurt, duurt het priester­schap 'in eeuwigheid'. Daarom moeten wij, door Gods genade, goed denken en eerlijk met ons zelf zijn! ... Het tweede Vaticaans concilie noemt de ‘trouw aan het gegeven woord’, dat zijn de beloften van de priester­wijding.”