Stille Omgang

Het seminarie en het mirakel van Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 20 maart 2009

In de nacht van 21 op 22 maart vindt dit jaar de Stille Omgang plaats, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam ter gedachtenis aan het Eucharistisch wonder dat daar plaats vond in het jaar 1345. Ook de rector en seminaristen zijn hierbij betrokken. De rector celebreert de Mis voor de Westfriese bedevaart om 22.00 uur in de St. Nicolaas­kerk bij het centraal station, verschillende seminaristen werken mee aan het jongeren­programma in de Mozes en Aäron-kerk aan het Waterlooplein en lopen mee met deze pelgrimstocht langs de oude, middeleeuwse route.

Op woensdag 18 maart werd het Mirakel van Amsterdam liturgisch gevierd en werd de Mirakelweek in het begijnhof te Amsterdam geopend. De Eucharistie­viering, die werd opgedragen door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, en de daaropvolgende receptie hadden een extra feestelijk tintje omdat het bisdom Haarlem dit jaar 450 jaar bestaat en dit jaar ‘Amsterdam’ aan de naam van het bisdom werd toe­gevoegd. Ter viering van dit jubileum kreeg de Bisschop een bedrag overhandigd voor het jongerenpastoraat in de ruimste zin van het woord.

Het seminarie bezit een fraai uitgevoerd vaandel waarop het Mirakel van Amsterdam staat afgebeeld.