Pastoor van Ars

Seminarie bereidt zich voor op het Jaar van de Priester

gepubliceerd: dinsdag, 17 maart 2009
H. Jean Marie Vianney - Pastoor van Ars
H. Jean Marie Vianney - Pastoor van Ars

Paus Benedictus XVI heeft op maandag 16 maart bij een audiëntie voor de leden van de Congregatie voor de clerus een jaar van de priester aangekondigd bij gelegenheid van de 150e sterfdag van de H. Jean Marie Vianney, de heilige pastoor van Ars. Daarbij heeft hij bijzonder het belang van een goede vorming onderstreept.

Het groot­semi­narie van het bisdom Haarlem-Amsterdam bezint zich op dit moment op welke wijze het invulling zal kunnen geven aan de viering van dit jaar dat bijzonder is gericht op de priesters en seminaristen. Op maandag 4 mei zal de onder­secre­taris van de Congregatie voor de clerus, mgr. dr. G. Carrù reeds naar Vogelenzang komen om te spreken over enkele thema's die in dit ‘annus sacerdotalis’ centraal zullen staan. Ter voor­bereiding op deze bijzondere viering die op het hoogfeest van het heilig Hart begint, is op de stille dagen van het seminarie met de lezing van het levensverhaal van de pastoor van Ars begonnen. Ook zal bijzondere aandacht gegeven worden aan het sacrament van de biecht. Nadere mededelingen hierover volgen nog. Nu reeds willen wij u graag verwijzen naar de Nederlandse vertaling van de Bood­schap van paus Benedictus voor de 46ste Wereldroepingendag op 3 mei 2009.

De heilige Vader zei tot de leden van de Congregatie: “De zending [van de priester] heeft zijn wortel op speciale wijze in een goede vorming, die ontwikkeld wordt in gemeen­schap met de ononderbroken kerkelijke Traditie, zonder breuken of verleidingen van discontinuïteit. In die zin is het belangrijk bij de priesters, vooral bij de nieuwe generaties, een juiste receptie te bevorderen van het Tweede Vaticaans oecumenisch Concilie, geïnterpreteerd in het licht van heel de leerstellige bagage van de Kerk.”

De paus zal de heilige pastoor van Ars in het jaar van de priester uitroepen tot patroon van alle priesters. Er wordt een bloemlezing samengesteld van teksten van de paus over het priester­schap. Ook zal een directorium worden voorbereid voor biechtvaders en geestelijke leidslieden.