Willibrorddag met mgr. E. De Jong

Mgr. Punt presenteert digitaal getijdengebed

gepubliceerd: maandag, 2 februari 2009

Op de Willibrorddag van februari heeft mgr. J. Punt het digitaal getijdengebed ge­presen­teerd dat vanaf vandaag op deze website kan worden gedownload. Het project is op verzoek van de Bisschop uitgevoerd door twee priester­studenten; diaken Ignas Tilma en Teun Warnaar.

Mgr. E. de Jong hield een boeiende lezing over "Intelligent design" waardoor des te meer bewondering werd opgewekt voor God als Schepper die tot in de kleinste details van de schepping Zijn meester­schap heeft laten zien.

Het seminarie nam tevens afscheid van Teun Warnaar die gaat intreden bij de missionaries of charity, de priestercongregatie van de Z. Moeder Teresa. Hem wenste het seminarie bijzonder Gods zegen toe.

Meer foto’s van de presentatie van het getijdengebed vindt U op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam:

Het getijdengebed is al in vele talen online beschikbaar. In Nederland worden de Lauden en de Vespers op de website van pastoor Mennen veel gebruikt. Nu zijn ook de andere getijden digitaal beschikbaar. Op deze wijze hoopt mgr. Punt gelovigen die getijden willen bidden te helpen hun weg te vinden. Naast de beide seminaristen, die de programmatuur hebben ontworpen, hebben nog anderen hun mede­werking verleend: een neef van de Bisschop heeft de teksten gedigitaliseerd, mw. drs. M. Meulemans heeft veel teksten ingetypt. Een groep van dertig personen heeft het afgelopen half jaar het systeem getest en verbeteringen aangegeven. Aan hen allen zeggen wij onze hartelijke dank. In de rechter-marge van elke pagina van deze website kan het getijdengebed worden bereikt.

Na de presentatie ging de bisschop voor in de vespers die de aanwezigen mee konden bidden met de digitale versie die goed zichtbaar op de muur werd geprojecteerd. De vespers vonden plaats voorafgaand aan de interessante lezing van mgr. E. de Jong, die zeer goed op de hoogte bleek van de weten­schappelijke ontwik­ke­lingen en de positie daarin van verschillende auteurs. Na de lezing volgde de kaarsen­wijding en -processie en de viering van de heilige Eucharistie op het feest van de opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis).