Mooie Willibrorddag over Augustinus

Tevens admissio van Javier Eduardo Acuna

gepubliceerd: maandag, 2 mei 2016

Op maandag 2 mei 2016 stond de Willibrorddag in het teken van de heilige Augustinus en de admissio van Javier Eduardo Acuna. De Heilige Augustinus is een kerkvader uit de 4e eeuw die ontzettend veel geschreven heeft.

Drs. J. van Neer was bereid gevonden om te komen spreken over de Heilige Augustinus. De heer van Neer is als classicus werkzaam bij het Augustijns instituut in Eindhoven waar men zich o.a. toelegt op het vertalen van de preken van Augustinus. Zijn preken kunnen de mensen van vandaag de dag nog steeds enorm inspireren.

Na de lezing over Augustinus was de Eucharistie­viering met de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. J.M. Punt, als hoofd­cele­brant. In deze viering mocht Javier de admissio van Mgr. Punt ontvangen. Javier komt uit Chili en studeert hier in Nederland om priester te worden. De bisschop benadrukte in zijn preek om als gelovige in je hart ruimte te maken voor God. In de maat­schappij wordt God soms weggedrukt zoals we door geschiedenis heen kunnen zien. Dit kan leiden tot vervolging, iets wat we vroeger zagen, maar evenzo nu in bepaalde delen van de wereld. Als christenen zijn we geroepen om trouw te blijven aan ons geloof, ook als dit op weerstand stuit. Ook wijzelf weten niet wat er in de toekomst op ons pad zal komen, maar we mogen er op vertrouwen dat God ons nabij is en uiteindelijk al het kwade ten goede zal keren.