Twee priesterstudenten tot diaken gewijd

gepubliceerd: woensdag, 12 november 2008

In de kathedrale basiliek van Sint-Bavo zijn zaterdag 15 november twee priester­studenten door mgr. dr. Jozef M. Punt tot diaken gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het zijn Dariusz Karwowski en Ignas Tilma. In de kathedraal van Roermond is Wilson A. Varela Gaviria gewijd die eveneens het grootste deel van zijn studie in het Haarlemse groot­semi­narie heeft volbracht.

In de goedgevulde Haarlemse kathedraal beloofden de beide wijdelingen hun leven aan God toe te wijden en het evangelie te verkondigen, daartoe bemoedigd door hartelijke woorden van de Bisschop. Bij de diaken­wijding leggen de kandidaten de celibaatsbeloften af, nemen zij het verrichten van het getijdengebed op zich en beloven zij gehoorzaamheid aan de Bisschop.

De viering werd schitterend opge­luisterd door de kathedrale koor­school (zie: www.koor­schoolhaarlem.nl). Na afloop van de viering werden de nieuwe diakens door velen gefeliciteerd in de kathedraal; daarna vond er voor de genodigden een receptie plaats in het seminarie, die werd afgesloten met de vespers en eerste zegen met het heilig Sacrament van de nieuwe diaken Ignas Tilma.

Beide diakens zijn in hun pastorale jaar werkzaam in de parochie: Dariusz Karwowski in Heerhugowaard (H. Dionysius) en Ignas Tilma in de parochie St. Eloy (Beverwijk en Wijk aan zee).

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.