Kardinaal Simonis op de Tiltenberg

Geloofsbelijdenis en ‘admissio’ bij Willibrordavond

gepubliceerd: dinsdag, 4 november 2008
Kardinaal A.J. Simonis
Kardinaal A.J. Simonis

Kardinaal A.J. Simonis kwam maandag 3 november op een steenworp afstand van zijn geboorte­plaats Lisse naar De Tiltenberg om daar te spreken over kerkbeelden en - in antwoord op vragen - over zijn eigen ervaringen gedurende de 38 jaren van zijn bisschopsambt.

Tijdens de Eucharistie­viering, waarbij ook mgr. dr. J.M. Punt aanwezig was, ontving Benoit Menten de ‘admissio’ (opname onder de diaken- en priesterkandidaten) en legden Ignas Tilma en Dariusz Karwowski de geloofsbelijdenis en de eed van trouw af, in het kader van de voor­bereiding op hun diaken­wijding op 15 november a.s.

De kardinaal sprak onder meer over het ‘volk van God’ en het ‘lichaam van Christus’, twee typeringen van de Kerk die door het tweede vaticaans concilie zijn gebruikt en die beide van groot belang zijn, onder meer om te zien dat de Kerk geen supermarkt is, maar een geloofsgeheim en zichtbare werkelijkheid waarin wij opgenomen zijn. Tegelijk pleitte de kardinaal voor een hartelijke Kerk, in navolging van wat de vroegere bisschop van Brugge, mgr. De Smedt ooit in een breed verspreide brochure had gedaan.

Op vragen van de studenten ging de kardinaal vervolgens ook op meer persoonlijke ervaringen in. De Eucharistie en het gebed, maar ook een stukje gezelligheid en ontspanning (de kardinaal is een verwoed postzegelverzamelaar) hadden hem geholpen om met de moeilijke ervaringen uit zijn bisschopszijn om te gaan. Hoogte­punten had hij de priester­wijdingen en vormsels gevonden, maar ook persoonlijke gesprekken met mensen, waarvan sommige hem nog lang waren bijgebleven. De last van het ambt had hem vaak gedrukt en slapeloze nachten bezorgd. Mede door zijn opvoeding en het opgroeien in een groot gezin was bij hem een basis gelegd om te volharden en met allerlei verschillende mensen om te gaan, zodat meningsverschillen niet in de weg hoefde te staan om toch menselijk met elkaar om te kunnen blijven gaan.

Tijdens zijn preek verwees de kardinaal naar de heilige Carolus Borromeüs als model en voorbeeld voor priesters en bisschoppen.

Zoals gebruikelijk op de ‘Willibrorddag’ (de eerste maandag van iedere maand) had de bisschop, mgr. dr. J.M. Punt, ’s middags een groeps­gesprek met de jonge priesters. Op deze maandag is hij - voorafgaand aan dit gesprek begonnen met het bezoeken van de seminaristen, waarmee hij de volgende eerste maandagen verder zal gaan.

Mgr. Punt verleende bij deze gelegenheid de ‘admissio’ aan Benoit Menten. Familieleden waren uit Parijs overgekomen om deze feestelijke viering mee te maken. Door de geloofsbelijdenis en eedsaflegging van de beide wijdingskandidaten van 15 november aanstaande werd voor ieder tevens duidelijk dat nu de periode van voor­bereiding en gebed voor de wijdelingen begonnen is!