Priesterstudent Rotterdam

Eerste seminarist voor bisdom Rotterdam

gepubliceerd: donderdag, 4 september 2008

Maandag 1 september is het nieuwe studiejaar voor het seminarie begonnen; na enkele introductiedagen zijn de seminaristen op 4 september op retraite en bedevaart gegaan.

Vanuit het Redemptoris Mater - seminarie voor de priester­studenten die de Neocatechumenale Weg volgen beginnen twee seminaristen met de studie na de voorbereidende Nederlandse taalstudie te hebben afgesloten. Daarnaast mocht het seminarie nog een vijftal andere kandidaten verwelkomen: een kandidaat die in een voor­bereidingsjaar was als ‘pre-seminarist’ gaat met het eerste jaar beginnen. Drie andere studenten beginnen eveneens in het eerste jaar, een van hen in een speciale route omdat hij het eerste jaar nog gedeeltelijk zijn baan zal behouden. Ook heeft een pastoraal werker te kennen gegeven zich te willen voorbereiden op de wijdingen. Een nieuwe ‘pre-seminarist’ is in het seminarie komen wonen. Daarnaast zijn nog twee andere kandidaten in een voorbereidende fase, die volgend jaar naar het seminarie hopen te komen.

Onder de nieuwe eerste jaars is de eerste kandidaat voor het bisdom Rotterdam, dat daarmee het derde bisdom is dat aan de priester­opleiding in de Tiltenberg deelneemt.

De retraite werd dit jaar gehouden in Saint Jacques sur Darnétal in de buurt van Rouen, onder leiding van de spirituaal pater Vincent McMahon LC. Na afloop van de retraite bezochten de seminaristen Rouen in de voetsporen van de H. Jeanne d’Arc en Lisieux, ter ere van de kleine heilige Theresia en haar ouders die op 19 oktober a.s. worden zalig verklaard, nadat enkele jaren geleden een Italiaans jongetje dat geboren was zonder ontwikkelde longen, op voorspraak van deze ouders genezen was en verder kon leven zonder de beademing die de artsen hadden willen uitschakelen omdat hij een ‘hopeloos geval’ was!