Willibrorddag: Voortgezette vorming

Katholieke school en Geloofsoverdracht binnen het gezin

gepubliceerd: zaterdag, 9 december 2017

Bij de Voortgezette vorming op de Willibrorddag van maandag 4 december ging het deze maand over de situatie met betrekking tot katholieke scholen en de overdracht van het geloof binnen het gezin. Sprekers waren Mgr. Henkdriks en Massimo en Patricia Paloni.

Voor het eerste onderwerp (eerste blok) was Mgr. Hendriks de spreker, als referent binnen de bisschoppen­confe­rentie op dit vlak wist hij hier natuurlijk zeer veel over te zeggen. Na eerst op de geschiedenis te zijn ingegaan toonde hij dat er de laatste jaren toch op een aantal terreinen wat succesjes zijn geboekt. Het blijft nog allemaal moeilijk natuurlijk en het hangt sterk af van personen hoe het uiteindelijk binnen scholen ingevuld wordt, maar er is een bepaalde vooruitgang te zien.

Het tweede blok werd ingevuld door het echtpaar Paloni. Massimo en Patricia Paloni zijn van het Neocatechumenaat en wonen met hun gezin van 12 kinderen in Maastricht. Ze hebben uitgelegd hoe gezinnen binnen het Neocatechumenaat om gaan met geloofsoverdracht. Heel belangrijk hierin is voor hen het moment van de 'Lauden'' op de zondag­morgen. Ze bidden dan gezamenlijk 3 psalmen, lezen een stukje uit het Evangelie en dan is er ruimte voor ieder gezinslid om aan te geven wat dat Woord uit de Bijbel hem of haar doet. Vaak komen er dan hele persoonlijke dingen naar voren en zo is dit binnen de gezinnen een heel belangrijk moment in de week. Op de foto ziet u Massimo en Patricia met hun jongste kindje op de bisschoppen­confe­rentie over het gezin enige jaren geleden. Zij waren hierbij uitgenodigd.