Jaarlijkse ontmoetingsdag priesterstudenten

gepubliceerd: donderdag, 19 maart 2015

Op zaterdag 14 maart vond de jaarlijkse Ontmoetingsdag Priester­studenten Nederland plaats. Elk jaar worden alle seminaristen uitgenodigd bij één van de opleidingen, dit jaar was dat het Ariënsinstituut in Utrecht.

Het was mooi om elkaar weer eens te zien, in het bijzonder ook onze oud-collega's van de Tiltenberg. In totaal waren we met ongeveer 60 studenten van 19 verschillende nationaliteiten. Na de ontvangst met koffie gingen we naar de kathedraal waar Kardinaal Eijk de H. Mis celebreerde. Het Evangelie van die dag ging over de Farizeeër en een tollenaar die beiden naar de tempel gingen om te bidden. Mgr. Eijk legde uit dat de Farizeeër eigenlijk alleen tot zichzelf bad en niet tot God. Naar aanleiding daarvan sprak hij over het gebedsleven van de priester. “Niemand geeft wat hij niet heeft.” Alleen een priester die zelf in contact staat met God, kan anderen met Hem in contact brengen.

Na de Eucharistie­viering gingen we naar het Ariënsinstituut voor de lunch. Aansluitend heeft Mgr. Eijk gesproken over het veel besproken onderwerp van het samenvoegen van parochies en het sluiten van kerken. Hij zei onder andere dat het belangrijk is dat mensen binnen de grotere parochies hun “krachten bundelen” en dat het ook motiverend is als er door samenvoegen weer meer mensen in de kerk zitten.

Hierna hebben we het museum Catharijneconvent bezocht. Na een toespraak van de directrice over het belang van een museum voor christelijke kunst, kregen we in kleinere groepen een rondleiding (zie foto). Voor het bidden van de Vespers zijn we naar de kathedraal gegaan en vervolgens besloten we de dag met een uitgebreid buffet in het Ariënsinstituut.

Teun Warnaar, seminarist van De Tiltenberg